Product:
Module:
Van:
Tot:
 

Profity ERP versie 4.22.5.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.5.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 59235: BIj het verwijderen van een stapel van een oplegger wordt het sledenummer ook weer gewist. ALGEMEEN
Call 59236: Laagnummers per stapel (over meerdere sledes) wordt nu goed bepaald, opnummerend van onderen naar boven. ALGEMEEN
Call 58999: Het veld onderdeel per vracht in het stapel scherm is niet te wijzigen wanneer de vracht is geleverd of wannneer de gebruiker er geen rechten voor heeft. TRANSPORT
Call 59967: Bij het afdrukken van vrachtindelingen vanuit het productieoverzicht (via print extra) wordt nu eerst van te voren gevraagd of er afgedrukt moet worden. ALGEMEEN
Call 61388: Het indelen en uitlijnen van elementen op opleggers is verbeterd, specifiek wanneer de XY-positie niet vastgezet wordt. PREFAB
Call 61437: Het afdrukken van plattegrondoverzichten is verbeterd. ALGEMEEN
Call 61445: Het preview scherm bij het afdrukken van de plattegrond is verbeterd. ALGEMEEN
Call 61495: De weergave van gedraaide platen op de stortindelingslijst is verbeterd. PREFAB
Call 61875: Inboeken en verwerking van de Permanence boekingen is opnieuw gecontroleerd en weer akkoord voor implementaties bij klanten. FINANCIEEL
Call 61852: Bij de factuur accordering in form ffin113, was de optie herstel factuur accordering niet vergrendeld bij betaalde facturen. Dat is in deze versie weer hersteld. Een betaalde factuur kan nu niet meer teruggezet worden om te nogmaals te accoorderen. FINANCIEEL
Call 61965: Instellingen in (Instellingen afdrukken) formfbst100i worden nu juist opgeslagen, ook de instellingen van welke soort bon, bijvoorbeeld bestellijst / besteltermijn wordt nu opgeslagen per gebruiker. PRODUCTIE
Call 62939: De productievolgorde wordt nu ook goed bepaald en bijgewerkt in combinatie met bewerkingen. ALGEMEEN

Functionele verbeteringenModule
Call 62328: De lijst met in te delen elementen t.b.v. de productie toont nu ook een preview van het element. ALGEMEEN
Call 62618: Standaard worden menu-items niet meer getoond indien ze niet actief zijn. ALGEMEEN
Call 62616: Het is nu mogelijk om staande elementen (bijvoorbeeld wanden) in de haakse richting (breedterichting) van een oplegger te kunnen plaatsen. Hiervoor is een nieuwe commando toegevoegd: elementen haaks positioneren ALGEMEEN
Call 62801: Het tonen van de dag-totalen in de malagenda (stuks, m1,m2,m3,uren en complexiteit) is instelbaar gemaakt. ALGEMEENProfity ERP versie 4.22.4.2

Releasedatum: 24-05-2022

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.4.2 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 62785: In form ffin112 en ffin113 Beheer gescande facturen en factuur akkordering waren de creditnota's niet meer zichtbaar. Dit werd veroorzaakt door een queryfout in een eerdere aanpassen bij de null factureren. De query is aangepast en de creditnota's worden nu weer getoond. FINANCIEEL
Call 62837: In form ffin112 en ffin113 Beheer gescande facturen en factuur akkordering waren de creditnota's niet meer zichtbaar. Dit werd veroorzaakt door een queryfout in een eerdere aanpassen bij de null factureren. De query is aangepast en de creditnota's worden nu weer getoond. FINANCIEELProfity ERP versie 4.22.4.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.4.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 59275: De functie om het aanzicht van een element om te draaien op een baan/tafel/mal is opgenomen in het context-menu. PREFAB

Functionele verbeteringenModule
Call 59212: Bij het verplaatsen van elementen van de ene naar de andere baan/tafel/mal wordt de rotatie ook herberekend en indien nodig aangepast. ALGEMEENProfity ERP versie 4.22.3.3

Releasedatum: 08-04-2022

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.3.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 61707: Het witte scherm wat voorkwam in versie 4.22.3.2 bij Info Openstaande posten, en het is nu weer mogelijk om zowel de info openstaande posten debiteuren als crediteuren tegelijkertijd open te hebben. FINANCIEELProfity ERP versie 4.22.3.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.3.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 56745: Indien een takenschema niet beschikbaar/actief is, kan deze ook niet meer worden geselecteerd vanuit de projectplanning. PROJECT
Call 56753: De m2 per vracht in het projecten-vrachtenscherm wordt bepaald a.h.v. de instelling bruto of netto m2. Voor bestaande vrachten moet voor de juiste weergave eenmalig de herbereken-functie 'bruto/netto oppervlakte' worden uitgevoerd. TRANSPORT
Call 59973: Bij het herplannen van elementen wordt de rotatiehoek ook opnieuw bepaald indien een elementen wordt verplaatst naar een andere tafel. Hiervoor is aanpassing van de configuratie nodig. ALGEMEEN
Call 60018: Indien een pasplaat in de hoek van een baan/tafel/mal wordt gelegd, wordt de kopschot op de zijde die de kant niet raakt ook weer goed berekend PRODUCTIE
Call 60601: Het inlezen van de stort-indeling instellingen is versneld (kopmaten en tussenmaten per dikte). ALGEMEEN
Call 60690: De detectie van de extra (isolatie)maat bij schuine zijdes is verbeterd. ALGEMEEN
Call 60666: Bij het e-mailen van de offertebrief werd het emailadres van de contactpersoon niet meegenomen / gekoppeld in de e-mail cliënt, dat is inmiddels weer hersteld. Het e-mail adres dat gekoppeld is bij relatiebeheer wordt nu als e-mailadres ingesteld. DOCUMENT
Call 60747: In de nieuwe Logikal Importtool Flog022 was een afronding en leesfout gekomen waardoor VE lengtes niet juist waren. Het programma is aangepast. De inleessnelheid op onze SQL-omgeving is geklokt op ongeveer 40.000 artikelen per minuut. Dat is een aanzienlijke performance verbetering t.o.v. van de vorige versie van de XML-Import tool. PRODUCTIE
Call 61345: De projectenlijst wordt (weer) gesorteerd op projectsoort (indien gevuld) en daarna projectnummer oplopend. PROJECT
Call 61378: De bepaling van de laadhoogte van vrachten is verbeterd. Uitstekende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld steenstrips) worden ook goed verwerkt. ALGEMEEN

Functionele verbeteringenModule
Call 56479: De bevestigde vrachtdatum wordt bijgewerkt bij het doorschuiven van tafels vanuit het stortoverzicht. PRODUCTIE
Call 58355: Wanneer elementen handmatig zijn ingedeeld, kan deze via de optie 'Optimaliseer indeling' optimaal worden ingedeeld, zodat 'gaten' in de baan worden opgevuld, omdat de elementen tegen elkaar aan worden geschoven. ALGEMEEN
Call 59508: Spaties in de bestandsnaam zijn vervangen door een '-' karakter ALGEMEEN
Call 51591: De gewichtsverdeling (kg) op de vracht (per zijde) wordt nu ook procentueel weergegeven. TRANSPORT
Call 59468: Printen in ERP vanuit een Wide Screen scherm zou problemen geven, na onderzoek is gebleken dat dit NIET te reproduceren is. Mogelijk oorzaak kan in de externe printer aansturing zitten. Dit moet de klant samen met hun ICT partner onderzoeken. SYSTEEM
Call 60769: T.b.v. de koppeling naar het Bim4production-platform is de element-identifier (guid) toegevoegd aan de documentbeheer doc100-tabel (element-tekeningen en tafelboek aanmaak). ALGEMEEN
Call 60895: Bij het archiveren worden ook de keuringsgegevens (afkeur en reparatie) overgezet. PREFABProfity ERP versie 4.22.2.3

Releasedatum: 24-03-2022

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.2.3 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 59997: Uitgebreide functionaliteit: Door de toenemende trend van het proces dat produktie uitbesteed wordt naar buitenlandse produktie locaties is de Ontvangsten App+ uitgebreid met een Engelse taal. Deze taalkeuze is opgenomen in Home pagina van de APP. Neem contact op met uw Consultant of Servicedesk voor meer informatie over de functie. BASISProfity ERP versie 4.22.2.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.2.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 57736: Bij de invoer van vrije dagen is een controle toegevoegd op reeds bestaande stort-nummers. PROJECT

Functionele verbeteringenModule
Call 59528: Probleem Geen gegevens op PDF print tbv bestellen. Oorzaak: vreemde karakters achter het artikel (niet zichtbaar). Door deze te verwijderen uit de fbst015 en fbst018 is het probleem opgelost. Advies: als artikelen via kopieer/plak worden toegevoegd dan goed opletten en de laatste karakter(s) er weer afhalen. BASISProfity ERP versie 4.22.1.0

Releasedatum: 04-02-2022

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.22.1.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 53828: Aanvullende functionaliteit: Bij de voorraadstatus in Beheer artikelen fprl100 is een extra status gemaakt bij het artikel : [Altijd bestellen]. Hiermee kan de aanwezige voorraad afgeschermd worden en kan het artikel (bijvoorbeeld) alleen gebruikt worden voor garantie/ servicewerk. Het artikel kan WEL via een handmatige reservering gereserveerd worden. Ook in de directe / balie verkoop is dit artikel aan te spreken op de voorraad. VERKOOP
Call 57841: Verbeterde functionaliteit: In de instellingen van de bestellijsten kan de leverdatum bij het project als optie meegestuurd worden naar de bestellijst. Dit gaat via Basisgegevens>instellingen>Instellingen>Bestellijsten. BASIS

BugfixesModule
Call 57786: Uitbreiding op de functie artikelbeheer, op de categorie kan in een keer op alle onderliggende artikelen de voorraadbestelstatus aangepast worden met een keuze op op alle onderliggende artikelen. VERKOOP
Call 54165: Aanvullende functionaliteit: In het programma beheer artikelen ( Fprl100 ) is Ctrl+F toegevoegd, hiermee kan een artikel opgezocht worden. VERKOOP
Call 58415: Wanneer er in de instellingen>Instellingen>Project>Algemeen: ingesteld werd dat er een scherm moet worden weggelaten, dan worden de daaropvolgende schermen bij het aanmaken of wijzigen van een project (fpro100a) ook niet meer getoond, omdat de volgende knop is uitgeschakeld. Dat is hersteld PROJECT
Call 58271: Aanvullende functionaliteit: In beheer relaties>crediteuren frel100 is de kolom Afkorting Logikal toegevoegd, hiermee kan sneller gecontroleerd worden aan welke leveranciers de systeemartikelen zijn gekoppeld. RELATIES
Call 58276: In Form ffin211 Info openstaande Posten > Form ffin210c is het veld omschrijving aangepast naar 50 karakters FINANCIEEL
Call 58739: Nieuwe functie / module: [Leverdatum per Artikelregels] op de bestellijsten van ERP. Hiermee kan per artikelregel een bevestigde leverdatum gevuld worden. Op de bestellijsten zit een signaalveld die aangeeft dat er een conflict is tussen de bevestigde leverdatum. Met deze module kan via de Profity Dashboards een beter overzicht gemaakt worden op het logistieke proces. Neem contact op met u consultant voor aanschaf van deze extra module in de bestelomgeving. PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.12.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.12.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 54601: De controle op uitstekende wapening is verbeterd. PREFAB
Call 56045: De controle of een element met een vellingkant wel tegen de tafelrand aan ligt is verbeterd. ALGEMEEN
Call 56461: In het opvragen van de geaccordeerde facturen form ffin113 werden niet alle historie facturen dit is hersteld. FINANCIEEL
Call 57430: Bij het openen van documentbeheer wordt standaard gecontroleerd of Outlook open staat, dit is een controle die moet plaatsvinden omdat het automatische e-mailproces dit programma nodig heeft. We hebben het programma aangepast zodat de melding niet meer komt. Voorwaarde is wel dat het leesvenster uit is. Dit kan uitgezet worden in documentbeheer middels het icoontje links naast het groene naar links pijltje. Als het leesvenster weer aangezet worden zal Profity de melding WEL maken. DOCUMENT
Call 57449: Aanvullende functionaliteit: In het bestelscherm,fbst100d, fvrd100d, fvrd040 en fvrd120 is op de artikelregel de sneltoets Ctrl+A toegevoegd, hiermee wordt direct het artikelbeheer opgestart. VERKOOP
Call 57496: Als er in een opmerking veld, bijvoorbeeld bij een bestellijst al tekst ingevuld en de gebruiker gebruikt de CtrlSpatie dd-tijd-naam dan werd de bestaande tekst op lettergrootte 8 gezet. Dit probleem is verholpen. PRODUCTIE
Call 57238: Bij het afletteren van een debiteuren / crediteur Form ffin140 in het bankafschrift was de naam en nummer crediteur niet zichtbaar in het overzicht met openstaande bedragen. Dat is opgelost FINANCIEEL
Call 56137: Extra afstand maat wordt in alle gevallen goed geïnitialiseerd op 0, ook via het indeel scherm vanuit de wizard. ALGEMEEN
Call 57959: De verwerking van ombouwdagen vanuit de element wizard is verbeterd. ALGEMEEN
Call 57500: Onderzoek naar oorzaak niet te genereren WBG. PROJECT
Call 58305: In beheer termijnen is de controle op totaal bedrag aangepast. De controle was niet correct als de optie ( in aanneemsom) aangevinkt stond. PROJECT

Functionele verbeteringenModule
Call 56832: Tasveldpositie en plotsymbolen aangepast. Beiden hadden dit probleem. ALGEMEEN
Call 56176: Nieuwe functionaliteit. In de bestelmodule is nu een extra functie gemaakt om de routes per artikel en per lijst aan te passen. Hiermee kan het logistieke proces op de materiaalstroom nog beter ondersteund worden. Neem contact op met uw consultant over de aanschaf toepassing en werking van deze nieuwe functie.! PRODUCTIE
Call 32668: Nieuwe functionaliteit: Binnen de bestelomgeving is de bevestigde leverdatum nu ook op de regels te vermelden. Neem contact op met uw consultant voor meer informatie over deze extra functie. PRODUCTIE
Call 57250: Aanvullende functionaliteit: In het form fstm800a ( Beheer roosters per werknemer) kan een functie gekoppeld worden (mag leeg blijven / moet leeggemaakt kunnen worden) Leeg maken gaat via {DEL) PRODUCTIE
Call 53716: Aanpassing functionaliteit: Bij de factuur accordering worden nul ook facturen getoond. In deze versie is een aanpassing gemaakt die de nul facturen direct op status archief zet zodat deze niet geaccordeerd hoeft te worden. FINANCIEEL
Call 55704: In de inleesroutine van de werkvoorbereiding met programma fwvb100m ( inlezen Logikal mdb file, is voor de panelen de volgorde van de kleuren in het opmerkingenveld aangepast. De kleuren worden bij bi-color nu van buiten naar binnen in het opmerkingenveld gezet PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.11.4

Releasedatum: 22-12-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.11.4 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 58315: PROJECTProfity ERP versie 4.21.11.3

Releasedatum: 21-12-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.11.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 58279: In beheer termijnen was de controle op de optie binnen en buiten aanneemsom per abuis uitgeschakeld er werd altijd gecontroleerd. Dat is nu hersteld. Het aanpassen en maken van een termijn op basis van een nulbedrag en de optie binnen en buiten aanneemsom werkt nu weer zoals het hoort. PROJECTProfity ERP versie 4.21.11.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.11.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 48055: Op basis van de nieuwe AVG is de verplichting van de burgerlijke staat vermelding verwijderd. Nu hoeft er geen status ingevoerd te worden bij het invoeren van een werknemer. RELATIES
Call 55847: Export termijnlijst is uitgebreid met veld bestelreferentie dit geldt voor de rapport termijnen per week / debiteur ffct015b - fct016.rpt. Indien u een klant-specifiek rapport hebt neem dan contact op met uw consultant. PROJECT
Call 56527: Uitgebreide functionaliteit: In form ffin111 ( Beheer gescande facturen ) zijn twee kolommen toegevoegd waarin een teller staat hoeveel accordering er gedaan moeten worden, en hoeveel er reeds geaccordeerd zijn per factuur (aantal J aantal N aantal ?)FINANCIEEL
Call 57067: INTERN Profity ( SFE punten) BASIS

BugfixesModule
Call 53496: Relatiebeheer grid en werknemergrid werden niet juist geopend als de programma's direct na elkaar geopend werden, dat is hersteld. RELATIES
Call 56245: Door een dataformat fout ontstond er een error bij het aanpassen van een record in de prl040 / Fvrd005 ( artikelbeheer / Voorraadbeheer. Dat is in de app ontvangsten hersteld VERKOOP
Call 56216: In documentbeheer werd er een foutmelding getoond 'ProfityComponenten RS26.bpl - Fout bij opbouwen documentgroep button- . Dit kwam tevoorschijn bij het slepen van een mail uit outlook naar documentbeheer. Deze fout is hersteld en het slepen werkt nu weer zonder problemen. (Ook de andere sleepfuncties zijn getest zoals met en zonder bijlages en 1 of meer bijlages. ) DOCUMENT
Call 56030: Aanvullende functionaliteit: Interne verbeteracties rondom verwijderen van documenten van in-gescande niet verwerkte PDF facturen. FINANCIEEL
Call 56289: Nieuwe functionaliteit: Bij het bestelproces van glas wordt nu de prijsaanpassing van het projectglas artikel beter ondersteund. Bij het aanpassen van de prijs van één glasartikel worden meteen alle open bestellijsten met dit glasartikel ook aangepast. Het herrekenen van de bestellijst is daarna nog wel een verplichte handeling om de totaal prijs van de bestellen te corrigeren. PRODUCTIE
Call 56382: Aanvullende functionaliteit: Bij het Genereren van de voorraadorders via> Info Voorraad>Fvrd110c wordt nu ook de maximale voorraad gezien: Te bestellen wordt nu max.voorraad - vrije voorraad, of als max.voorraad niet gevuld is min.voorraad - vrije voorraad. Rekening houdend met besteleenheid. Daarnaast zijn enkele aanpassingen gedaan waardoor prijs en aantal in de bestellingen nu wel juist verrekend wordt. PRODUCTIE
Call 57059: INTERN Profity: Dubbele opstart ERP blokkeren BASIS
Call 53111: Bij het maken van de bestel e-mail ( vanuit documentbeheer ) wordt weer automatisch de gekoppelde contactpersoon in de bestellijst meegenomen naar Outlook. BASIS
Call 56866: Nieuwe functionaliteit: Het programma voor het importeren van de Logikal XML file is totaal vernieuwd. Het programma flog022 is verbeterd waardoor er nu makkelijk gefilterd kan worden op onderstaande items, hiermee is het inlezen van de Logikal-XML sneller en efficiënter geworden ! Leverancier Profiel-Systeem Systeem binnen het Profiel-Systeem Soort artikel Logikal type en Priceclass Artikel Voor meer informatie en uitleg over deze nieuw functie kunt u contact opnemen met uw consultant of bel de Servicedesk. PRODUCTIE
Call 57442: Het zoekscherm Prefab mistte de element verwijderfunctie, dit is weer toegevoegd. In de tabel tblUser moet de gebruiker voorkomen en het veld intUserRights moet op 9 staan. ALGEMEENProfity ERP versie 4.21.10.5

Releasedatum: 08-12-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.10.5 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 57835: Er was een verschil in de auditfile en de kolommenbalans, dit werd veroorzaakt doordat de valuta niet juist gelezen werd en dat is hersteld. FINANCIEELProfity ERP versie 4.21.10.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.10.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 46032: Aanvullende functionaliteit: De functionaliteit [Beheer handelslengtes] is toegevoegd in het beheer standaard artikelen fprl100d. Als extra tabblad in de fprl100d. Tevens is deze informatie toegevoegd bij info Artikelen ( Ctrl+ Alt+A ) PRODUCTIE
Call 55632: Invoeren minimale en maximale voorraad is als standaard optie nu toegevoegd met een snelkoppeling naar dit programma Ctrl+ALT+M. PRODUCTIE
Call 56200: Aanvullende functionaliteit: Om te voorkomen dat er discrepantie ontstaat tussen mag/locatie Artikelbeheer en voorraadbeheer is er een controle ingebouwd op het moment dat beide programma's proberen mag/locatie van hetzelfde artikel aan te passen. LET OP! voorraadopname van dit artikel is in gebruik door [ Gebruiker] wijzigen is NIET toegestaan. BASIS
Call 56254: Bij het inlezen van een bleubeam bestand in de calculatie bouwdeel werd de instelling -maak artikel afwijkend als bedrag nul is- niet verwerkt en kon er een negatief bedrag ontstaan als er geen prijs aan het artikel gekoppeld was. De instelling wordt nu ook meegenomen tijdens het inlezen. VERKOOP
Call 56294: Inlezen facturen: Verbeterde functionaliteit: Alfa + omschrijving in omschrijving factuur als beide opties ingesteld staan bij instellingen>Financieel>Connect. Beide opties worden nu als een geheel in de opmerking van de factuur ingelezen FINANCIEEL

Functionele verbeteringenModule
Call 54145: Bij het wijzigen van de debiteur, wordt standaard de btw-code HV in de factuurregel nu al gekoppeld. De kop van de factuur toont de juiste btw-code, de regel echter niet. Na verwerking staat in de verkoopboeking dan ook de btw-code HV. Echter ontbreekt de btw-regel. Dit is hersteld. Echter oorzaak was dat ook de LAND code aangepast was waardoor de match met de BTW-code niet verwerkt werd. PROJECT
Call 54303: Bij gescande facturen wordt indien er geen BTW code is ingesteld bij de crediteur standaard de BTW -1 code gebruikt bij instellingen financieel. FINANCIEEL
Call 54720: Bij gescande facturen werd het veld betalingskorting niet juist ververst na een aanpassing op de waarde FINANCIEEL
Call 55015: Aanvullende functionaliteit; Beheer bankrekeningnummers in relatiebeheer frel010 toegevoegd. RELATIES
Call 54864: Nieuwe functionaliteit: In beheer (aanvullende kenmerken) is een extra optie ingebouwd om kenmerken in het aanvraag/Offerte form op te nemen. Hiermee kan het invullen van de kenmerken in het proces van invoeren aanvraag meegenomen worden. Neem contact op met uw consultant voor informatie en uitleg over deze functie. VERKOOP
Call 54304: Verbeterde functionaliteit: In alle forms is nu duidelijk zichtbaar welk Profity bedrijf actief is. Dit staat altijd boven in de werkbalk van het geopende form. SYSTEEMProfity ERP versie 4.21.9.0

Releasedatum: 13-09-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.9.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 46620: Aanvullende functionaliteit: Beheer rekeningschema's, er kan nu gefilterd worden op 'Alleen rekeningen minimaal geldig tot' in programma ffin030 en ffin151. FINANCIEEL
Call 42520: Verbeterde functionaliteit: Bij het inlezen en verwerken van gescande facturen in form ffin111 werd er niet de vraag gesteld of dit op de regels moet worden aangepast dit is nu conform aanpassen van de omschrijving gemaakt. Wordt nu dus ook gevraagd of de regels aangepast moet worden. FINANCIEEL
Call 51327: Verbeterde functionaliteit: Overzicht in form ffct015 ( beheer termijnen ) is aangepast en uitgebreid met veld aanneemsom. Totalen worden nu ook gesommeerd in de kolom Gefactureerd PROJECT
Call 23239: Nieuwe functionaliteit: Wanneer een relatie geblokkeerd word, mag deze niet meer te gebruiken zijn. Dus voor alle plaatsen waar een relatie, crediteur, debiteur of werknemer gebruikt kan worden. Nieuw veld op relatie niveau -> "Blokkeren" Blokkeren is actief voor : - Nieuwe Aanvraag / Offertes - Nieuwe Projecten - Nieuwe bestellijsten RELATIES
Call 51666: Bij een medewerker met een deeltijdrooster werden de 'niet te werken dagen' toch getoond op het overzicht dat is hersteld. PROJECT
Call 51302: Omzetrekening wordt nu wel juist gekoppeld bij aanmaken factuurtermijn.Bij aanmaken factuurtermijn (ffct015a), werd automatisch de aan de debiteur gekoppelde BTW-code toegevoegd (is correct). Echter wordt bij de omzetrekening de rekening met de eigenschappen 'Project' en het laagste rekeningnummer standaard geselecteerd. Dit is incorrect. Er dient gekeken te worden naar de gekoppelde omzetrekening in de btw-code (fstm040). PROJECT
Call 52543: De PDF bijlage in de e-mail van een aanmaning ffin500 krijgt nu de naam die bij documentnaam ingevuld is. DOCUMENT
Call 53234: Nieuwe functionaliteit: In het context menu in de bestelomgeving is Collectief muteren uitgebreid met : Lijst Leverancier aanpassen Lijst Verwijderen PRODUCTIE
Call 54698: In het OHW scherm werd de verplichting onzichtbaar als de bestellijst ( Logistiek) afgemeld werd door het totaal binnen-boeken van de artikelen. Dat is hersteld, de verplichting blijft staan tot de factuur is gekoppeld PROJECT
Call 55018: Bij het aanmaken van een nieuw deelproject werd dit niet in de prefab planningsmodule aangemaakt, dit is verholpen. PROJECT
Call 51118: Verbeterde functionaliteit in VUB: De eis dat een voorraad artikel in de reserveringslijst van een VUB project als vub-artikel in het VUB magazijn moet liggen is komen te vervallen. PRODUCTIE
Call 55731: Het elementen indeelscherm waarmee batchgewijs elementen kunnen worden ingepland (repeterend) is uitgebreid met een kozijn/merk kolom. Het batchnummer kan per element ook worden getond via het info scherm vanuit het stortoverzicht. PRODUCTIE

BugfixesModule
Call 48410: Bij het aanpassen van het aantal van een gereserveerd artikel werd het oude getal en het nieuwe getal bij elkaar opgeteld als nieuwe reserveringsaantal, alleen door het afsluiten van de reserveringslijst en weer opnieuw invullen kon dit wel ingevoerd worden. Dat is hersteld. PRODUCTIE
Call 53722: Bij het versturen van e-aanmaning in ffin500 werd er soms een melding gemaakt [The mult-part identifier F_FIN020.Debiteur could not be bound] dat is opgelost. FINANCIEEL
Call 55755: Na activeren van de knop documentbeheer in het stortoverzicht worden pdf's niet geopend. PREFAB PRODUCTIE
Call 55737: Verbeterde Functionaliteit: In de instellingen>Instellingen>Bestellijsten kan gekozen worden voor de verkorte procedure afmelden bestellijst. LET OP! Dit geldt alleen voor de bestellijsten met kenmerk 'Prijsafspraak' dus zonder artikel. Dit is nu ook te gebruiken in alle soorten bedrijven. ( Project / Gevel en Staal) Wilt u meer weten over deze functie neem dan contact op met uw consultant PRODUCTIE
Call 56727: Voorraadopname fvrd120 werd niet juist afgesloten als er niet gemuteerd werd. PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.8.0

Releasedatum: 13-09-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.8.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 35761: Aanvullende functionaliteit: Als je een offerte afmeld, dan wordt nu de vraag gesteld of de bijbehorende acties ook moeten worden afgemeld (mits deze aanwezig zijn) VERKOOP

Functionele verbeteringenModule
Call 51275: Sneltoetsen toegevoegd in Projectbeheer: -In het Projecten grid FPRO110 de werkbegroting te openen = Ctrl + K -In het Projecten grid FPRO110 de wizard gereed melden fncl210 openen = Ctrl+ Alt + G PROJECT
Call 53027: Laatste instelling in form fcal100a veld productie codes wordt nu ook bewaard. PROJECTProfity ERP versie 4.21.6.0

Releasedatum: 13-09-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.6.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 46931: Ctrl+F ( zoeken) functie in form fprl100 Info artikelen, werkt nu op zowel hoofdgroep niveau en op subgroep niveau. VERKOOP
Call 30819: Aanvullende functie: In de bestellijsten worden bij de waterslagen (Com-Artikelen) het merk uit de WVB nu ook meegestuurd naar de bestellijstregels. Neem contact op met uw consultant voor eventuele extra toepassingen in klant specifieke rapporten en of PowerBI overzichten etc. PRODUCTIE
Call 51176: Aanvullende functionaliteit: Tijdens het inlezen op een bestaande gevulde tekening Flog033 kon er gekozen worden voor overschrijven. Dat is aangepast, er wordt bij een gevulde tekening standaard gevraag om een nieuwe tekening te maken. Als de tekening leeg is kan er gewoon worden ingelezen. PRODUCTIE
Call 50849: Aanvullende functionaliteit: Bij het verwerken van de opdrachtbevestiging fbst111 kan er nu gekozen worden om A: De referentie aan te vullen Ja/Nee B: Het bevestigd bedrag overnemen. Ja/Nee. Deze optie vragen komen op het moment dat een leverancier een opdrachtbevestiging stuurt met een gelijke referentie. (Dit is een afwijkende proces maar wordt nu wel ondersteund door de software) PRODUCTIE
Call 52917: Wizard bestellijsten vanuit form ffin111 > Opvragen bestellijsten > ffin110e genereerde een error. Dat is opgelost FINANCIEEL
Call 53025: Bij het boeken van een betaling in form ffin140 werd het bedrag op nul gezet als bij een deelbetaling na het invullen op een onderstaande (lege) regel geklikt werd. Dat is hersteld. FINANCIEEL
Call 53232: Als uit een mail bijlage een serie bijlages naar documentbeheer werd gesleept en een keer op annuleren werd gedrukt kwam er een acces violation, dat is hersteld. DOCUMENT
Call 53346: Bij wijzigen van de hal van elementen wordt de productielocatie (indien deze ook anders is) ook bijgewerkt. Hierdoor werkt de selectie op productielocatie in het laadoverzicht ook weer goed. ALGEMEEN
Call 53711: Bij het openen van de debiteurenwizard in Beheer aanmaningen ffin500 werd een error gegenereerd als het nummer van de relatie ingetoetst werd. Dat is opgelost. BASIS
Call 52624: In Info artikelen (Fprl040) werd het veld magazijn en locatie niet leeg gemaakt bij het wisselen van een artikel die niet gekoppeld was aan een magazijn/loc. Dat is hersteld. VERKOOP
Call 51187: Aanvullende functionaliteit: Bij het verwijderen van een bestellijst wordt er nu ook gecontroleerd op aanwezigheid van documenten in documentbeheer. PRODUCTIE
Call 53712: Aanvullende functionaliteit: Bij inlezen van een mdb op een tekening in de WVB wordt nu de naam van de MDB uitgebreid met datum/tijd, zodat ook een meerdere malen ingelezen mdb in doc.beheer te zien is. PRODUCTIE
Call 54297: Testen uitgevoerd op de BST ivm foutieve verwijzing pointer. In deze versie werkt dit we zoals verwacht PRODUCTIE
Call 54200: Relaties die op archive worden niet meer getoond in de wizards relaties FINANCIEEL

Functionele verbeteringenModule
Call 51255: Aanvullende functionaliteit: Bij het inboeken van een inkoopfactuur of een memoriaalboeking, is het nu ook mogelijk om een werknemer, welke ook een crediteur is, te selecteren wanneer er gebruik wordt gemaakt van het pop-upscherm om de relaties te zoeken. FINANCIEEL
Call 16711: Nieuwe functionaliteit: In documenteheer kan nu op eigen gemaakt kenmerk direct een bijlage gesleept worden. DOCUMENT
Call 53727: Uitbreiding functionaliteit: In beheer gescande facturen kan nu de optie toegevoegd worden om de omschrijving van de bestellijst direct in de kop van de factuur in te vullen. Dit kan via Menu> Instellingen>Instellingen Financieel> Kies optie 'Omschrijving bestellijst in veld omschrijving factuur' Neem contact op met uw consultant voor informatie over deze instelling. FINANCIEEL
Call 54622: Aanpassing standaardrapport Fin408 BASISProfity ERP versie 4.21.5.0

Releasedatum: 06-07-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.5.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 47996: Nieuwe functionaliteit: Het kopiëren van bestellijsten vanuit het tabblad 'Leveranciers' was niet mogelijk. We hebben deze nieuwe functie nu ook toegevoegd. PRODUCTIE
Call 49277: Als artikelen in het voorraadjournaal verwerkt zijn kan de gekoppelde bestellijst niet meer gewijzigd worden, de melding die gemaakt werd "Verwerkt in factuur ' was onjuist. De melding is nu 'Lijst is reeds (gedeeltelijk) verwerkt in het voorraadjournaal' PRODUCTIE
Call 39334: Wanneer het (telefoonnummer van) de uitvoerder wordt ingevuld, wordt gevraagd dit over te nemen voor alle andere vrachten. Vergelijkbaar met de adresgegevens. ALGEMEEN
Call 51356: Kleine aanpassingen gemaakt ik het nieuwe scherm min/max voorraad. PRODUCTIE
Call 35621: Nieuwe functionaliteit: In deze versie is een nieuwe functie toegevoegd specifiek voor klanten die met ESB beslagsets werken in Logikal. Er kan een optie aangevraagd worden in Profity ERP waarmee de beslagset onderdelen van ESB ook besteld kunnen worden. ( Neem contact op met uw consultant voor de voorwaarde en kosten voor deze nieuwe optie.) PRODUCTIE
Call 52043: Nieuwe functionaliteit: Het herplanscherm is omgezet naar het nieuwe grid fpla210d, er kan nu een selectie gemaakt worden op een of meerdere projecten, fase, afdeling en week. Hiermee is het plannen overzichtelijker en sneller geworden. BASIS
Call 52363: Het tonen van elementen op de projectkaart is versneld. ALGEMEEN
Call 53347: Het is nu mogelijk om meerdere (bewerkings)dagen in te voeren bij malbewerkingen, de stort wordt dan als start opbouw gehanteerd. ALGEMEEN
Call 53385: Via de configuratie kan per product worden aangegeven welke standaard moeten worden opgenomen bij een projectplanning. PROJECT

BugfixesModule
Call 47500: Het verwijderen van een relatie zonder koppelingen naar aanvraag /offertes is gerepareerd. De optie 'relatie actief' ja/nee komt nu weer met de vraag 'Relatie verwijderen?' BASIS
Call 50061: Nieuwe functionaliteit: Bij het inplannen van acties wordt er standaard een melding gemaakt als er op dat tijdstip al een actie ingepland is. Deze melding kan per via een parameter instelling in de ccs000>documentbeheer desgewenst uit of weer aangezet worden. DOCUMENT
Call 51024: Het pinnen van forms / programma's ( Punaise in de bovenbalk) waardoor deze 'gepinde' programma's vanzelf opstarten als Profity opgestart wordt veroorzaakte een vertraging bij het opstarten van het Profity menu. Dat is hersteld BASIS
Call 51271: Zoekfunctie in ffin112, was niet juist eerste ingetikte karakter kwam niet mee, is hersteld FINANCIEEL
Call 51342: Voorraad journaal handmatige reservering veld [aantal] werd niet gevuld na verwerken journaal, dat is opgelost. PRODUCTIE
Call 21340: Bij het exporteren van het auditbestand ffin260 XAF, wordt het pad ingevuld en de bestandsnaam automatisch aangevuld met de extentie .xaf FINANCIEEL
Call 45907: Een gebruiker met alleen lees-rechten blokkeert niet meer een vracht of een stort. ALGEMEEN
Call 51523: Het ontkoppelen van de gekoppelde medewerkers van een afdeling in fpla110 was defect en is weer opgelost. PRODUCTIE
Call 51694: Bij het inboeken van een inkoopfactuur ffin100 werd een medewerker die ook als crediteur was ingevoerd niet getoond bij de wizard crediteuren, dat is hersteld FINANCIEEL
Call 51736: Bij het aanmaken van een factuur ffct100a wordt een werknemer nu ook getoond als deze als crediteur is aangemaakt. PROJECT
Call 52031: Foutmelding en vastlopen programma bij afdrukken tekeningen verholpen. PRODUCTIE
Call 52122: Instellingen in directe verkoop fvrk100d ( Menu>Instellingen) werd niet opgeslagen, dat is opgelost VERKOOP
Call 52459: Bij het aanmaken van een factuur voor de directe verkoop fvrk100 ( Maak Factuur) was de lay-out van de factuur onjuist. De kolommen werden niet juist gevuld als het een lengte artikel betrof. Dat is opgelost. VERKOOP
Call 51922: Aanvullende functionaliteit BST: In de bestelregels voor de voorraad is nu ook de gekoppeld voorraadlijst zichtbaar. PRODUCTIE
Call 52350: Bijlages vanuit de mail kunnen in een keer met de optie slepen naar doc.beheer in Profity gesleept worden, er was een foutmelding die tevoorschijn kwam bij annuleren, dat is hersteld. DOCUMENT
Call 52351: Formaat wizards in fdoc200 wordt nu opgeslagen per gebruiker. Dit geldt voor de wizards projecten, gebruiker relatie etc. DOCUMENT
Call 52448: Generieke aanpassing waardoor nu alle edit en wizard forms weer goed werken en opgeslagen worden op het formaat dat je zelf instelt. PRODUCTIE
Call 52369: Licentie 11550 uit blokkade type 34 rooster verwijderd bij inlezen MDB PRODUCTIE
Call 51994: Memo regels kunnen per project en per bouwdeel vanuit zowel de project planning als project vrachten worden verwijderd. PROJECT
Call 51997: Het rapport fvrd111 ( minimale voorraad + retouren ) toonde niet de juiste artikelen omdat in het rapport de waarde van de retouren niet gelezen werd. Dat is opgelost. PRODUCTIE
Call 52693: In de WVB is bij het inlezen van de Logikal MDB tekening de optie overschrijven verwijderd. PRODUCTIE
Call 52540: Aanvullende functionaliteit: In de WVB en CALC is de optie inlezen vanuit tekenpakket [fwvb100f] nu standaard op Tekla gezet. Dit wordt het meeste gebruikt. VERKOOP
Call 53158: Het inlezen van elementgegevens (vorm, voorzieningen, sparingen etc.) vanuit het grafische stortoverzicht is versneld. ALGEMEEN
Call 53886: De controle op reeds bestaande variabele mallen is verbeterd. ALGEMEENProfity ERP versie 4.21.4.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.4.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 48679: Er is een mogelijkheid voorzien om bij de afroep van de eerste vracht van een project een melding te tonen dat de eventuele mee te leveren materialen aan de vracht gekoppeld moeten worden. ALGEMEEN
Call 49201: Verbetering functie datum uit dienst. Er is nu een datumveld + statusveld RELATIES
Call 49646: BASIS
Call 42330: Onderzoek naar gedaan. Dit heeft te maken met de onderliggende sql connectie (ncli / ado). Om het uit te schakelen heeft te veel impact en een erg grote foutkans bij queries met een left join. Om dat allemaal te analyseren, aanpassen en testen is niet te doen. (tijd/impact). Daarom hier niet verder naar kijken en het programma 'gewoon' z'n werk laten doen. BASIS
Call 50793: Er is een functie toegevoegd waarmee de productietijd per element opnieuw kan worden berekend. Deze en andere utilities-functies zijn verplaatst naar het (context)menu / submenu Converteren. CONFIGURATIE
Call 47073: Bij het verwijderen van (dag)storten worden ook de gegevens uit de tabel tblProductionCalendar verwijderd. ALGEMEEN
Call 51067: Nieuwe functionaliteit: Bij het opvragen van informatie over te bestellen artikelen per leverancier in combinatie met de minimale voorraad is er nu ook de optie om direct te bestellen. De basis voor te bestellen zal de ingestelde minimale voorraad zijn. Daarnaast is de optie om eventueel een andere leverancier te kiezen. Opmerking: Neem contact op met uw consultant voor implementatie en uitleg. PRODUCTIE
Call 51324: Productie signalering (hoofdelement t.o.v. bewerking) is verbeterd. Direct na het plaatsen wordt hierop gecontroleerd. PRODUCTIE
Call 51325: De controle op aantal productiedagen t.o.v. de leverdatum is verbeterd; er wordt nu gekeken naar de laatste productie datum (hoofdelement/bewerking). TRANSPORT
Call 49925: Nieuwe functionaliteit: In het beheer van artikelen fplr100 is in de rechtermuisknop functie een extra optie gemaakt. De functie 'kopieer artikel' Deze functie maakt binnen een bestaande hoofdgroep /subgroep/categorie een kopie van het artikel. Alleen het veld artikel, is leeg, als dit gevuld wordt dan zal hiermee het veld Verk.Omschrijving en Alfacode gevuld worden.( standaard functie) BASIS
Call 51615: Nieuwe functionaliteit: Bij het voorraadbeheer is een nieuwe functie gemaakt onder de functie minimale voorraad te weten: Maximale voorraad. Deze waarde kan gebruikt worden in combinatie met een Klanten PowerBI om meer inzicht te krijgen in de totale gewenste voorraad, dus niet alleen op basis van minimale voorraad maar op fysieke maximale toelaatbare hoeveelheden. Raadpleeg uw contactpersoon voor meer informatie. PRODUCTIE
Call 51640: Vanuit de malagenda is het nu mogelijk om variabele mallen terug te schuiven. Tevens is het meeschuiven van malbewerkingen gekoppeld aan variabele mallen verbeterd. PRODUCTIE
Call 40993: Nieuwe functionaliteit: Aan een conserveringscode is een extra veld toegevoegd (Opmerking 256 Char ) in dit veld kan meer informatie gevuld worden en is indien gevuld een vervanger voor het veld Omschrijving van de conserveringscode. Dit veld wordt dus in de bestellijsten i.p.v. omschrijving. LET OP: Als dit veld gebruikt wordt neem dan eerst contact op met uw consultant voor de aanpassingen van de BST rapporten.! PROJECT
Call 51775: In de code (flog033) staat een controle op Polybouw (11550). Hierbij wordt type 34 uit de query gehaald. Dus komen deze artikelen niet mee. PRODUCTIE
Call 52189: Het op volgorde inlezen van cad data (vormcontourpunten, sparingen, elektra, wapening) is verbeterd, ALGEMEEN
Call 52919: De gegevensweergave in de malagenda en stortoverzicht zijn versneld. BASIS

BugfixesModule
Call 42642: BASIS
Call 51387: Sortering projectplanningen na datum wijziging verbeterd. PROJECT
Call 51279: Enkele aanpassingen gedaan in de handle tabel m.b.t fprl017 ( opvragen artikelen ) VERKOOP
Call 51651: Het bepalen van koplijsten/tempex bij schuine elementen is verbeterd. PRODUCTIE
Call 51639: Nieuwe functionaliteit: Bij het automatisch inlezen van een MDB file op een project.deel in de WVB werd de benaming van de MDB niet meer gebruikt als tekeningnaam, dat is hersteld. Raadpleeg uw consultant voor meer informatie over deze nieuwe functie. PRODUCTIE
Call 51801: Na het verplaatsen van een baan/tafel naar een andere dag stort (1/2/3) worden de hoeveelheden per dag (m2, lengte) ook bijgewerkt. PRODUCTIE
Call 51802: Bij het doorschuiven van tafels naar andere tafels blijft de optimalisatie instelling per element gehandhaafd. PRODUCTIE
Call 52017: Indien in het stortoverzicht een stort in gebruik is door een andere gebruiker, worden de gegevens van ingedeelde elementen wel opnieuw ingelezen. PRODUCTIE
Call 52220: De leesbaarheid van middagvrachten in de transportagenda is verbeterd. PRODUCTIE
Call 52328: Het automatisch indelen van geroteerde elementen op banen/tafels/mallen (bijvoorbeeld kolommen onder een hoek van 90 graden) is verbeterd. ALGEMEEN
Call 52481: De positie van het Contextmenu binnen prefab bij meerdere schermen is verbeterd. ALGEMEEN
Call 52606: De verwerking van de rechtermuistoets in combinatie met context menu weergave is gewijzigd. Rechtermuistoets is in dit geval altijd einde actieve functie en toont direct het context menu. Pannen in grafische schermen werkt nu via de middelste muistoets in combinatie met de muispositie. BASISProfity ERP versie 4.21.3.1

Releasedatum: 16-04-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.3.1 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 52557: Bij het genereren van bestelorders fwvb100m, werd een foutmelding gemaakt 'error duplicate key PK_fbst015' Dat is opgelost. PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.3.0

Releasedatum: 26-03-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.3.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 30872: Nieuwe functionaliteit in het form ffin120 Info openstaande posten debiteuren. Via Multi select kunnen meerdere posten geselecteerd worden en kan de betaaldatum in een keer aangepast worden. FINANCIEEL
Call 48695: Nieuwe functionaliteit: -Bij het aanmaken van een offerte kunnen de kenmerken die gekoppeld zijn aan de aanvraag mee gekopieerd worden. -Bij het aanmaken van een tweede aanvraag kunnen de kenmerken die gekoppeld zijn aan de aanvraag mee gekopieerd worden naar de tweede aanvraag. VERKOOP
Call 49431: Tijdens het inboeken van een inkoopfactuur in Form ffin100 kan via de optie Bestellijsten een te koppelen verwerkte bestellijst weer hersteld worden. De optie 'Verwerk' in form ffin100e kan geselecteerd worden en daarna [ herstellen ] kiezen. De bestellijst kan nu weer gekoppeld worden aan de factuur. FINANCIEEL
Call 49413: Aanpassing op het scherm accorderen facturen ffin113. Als door de facturen gescrold wordt dan blijft de focus op het hoofdscherm ffin113 staan en niet meer op het subform accorderen door fin111d. Hierdoor blijft het beeld rustiger. FINANCIEEL
Call 49129: Bij de voorraadopname kon in het veld locatie een niet bestaande locatie ingevuld worden, dat is nu afgevangen met de wizard. PRODUCTIE
Call 50072: Nieuwe rapporten voor Overzicht offertes en overzicht minimum voorraad in de nieuwe standaard lay-out ( Blauw-grijs) DOCUMENT
Call 50251: In de malagenda is het nu mogelijk om per mal de element totalen te tonen (via weergave). Tevens is de standaard weergave instelbaar gemaakt. PRODUCTIE
Call 50489: In programma beheer valutacodes fstm090 is een dropdown menu gemaakt voor het invoegen van een nieuwe koers met ingangsdatum. BASIS
Call 50563: Project selectie bij afdrukken sneltoets F2 in het OHW100 scherm is weer geactiveerd bij printmenu. PROJECT
Call 49836: Nieuwe functionaliteit die het mogelijk maakt om een offerte te koppelen aan een bestaand aangenomen project waarvan de relatie van de offerte niet gelijk is aan de debiteur van het project. De nieuwe functie maakt en deelproject en zal een nieuw veld [factuurrelatie] vullen met de relatie/debiteur van de offerte. Eventuele termijnen die op dit deelproject komen hebben dan direct debiteur van de offerte. Als de relatie geen debiteur is wordt er een melding gemaakt. VERKOOP
Call 37454: Nieuwe functionaliteit: In de instelling financieel is er een tabblad Connect bij gekomen. Hierin kan worden opgegeven of de facturen handmatig ingelezen moeten worden. Als er een gebruiker wordt opgegeven worden alleen bij die gebruiker de facturen automatisch in de achtergrond ingelezen. Handmatig inlezen is dan niet meer mogelijk. Aangepast programma's - ffin099 en ffin111. Vanuit hoofdprogramma wordt de thread gestart. FINANCIEEL
Call 49509: Nieuwe functionaliteit toegevoegd bij het maken van een e-mail vanuit documentbeheer. Als standaard filter worden alleen de contactpersonen getoond van de gekoppelde debiteur bij een project en gekoppelde crediteur bij een bestellijst. Deze optie kan ook uitgezet worden waardoor weer alle crediteuren / debiteuren zichtbaar worden. DOCUMENT
Call 52014: Er is ook mogelijkheid voorzien om op de grafische stortlijst het bouwnummer te tonen. Tevens kan de tussenmaat tussen elementen worden getoond vanaf een bepaalde waarde. ALGEMEEN
Call 51772: Bij de weergave van de tafelboek-print is een mogelijkheid voorzien om maatvoering per zijde van de tafel (boven/onder) te doen. Tevens kan de maatvoering indien gewenst in cm. ALGEMEEN

BugfixesModule
Call 48057: Uitbreiding functie route: In de bestelomgeving is nu ook het veld route toegevoegd, aan de bestellijst wordt de route toegekend als tijdens de optimalisatie gekozen wordt voor de optie 'Per route een bestellijst' in het form fvbw100m. ( Genereer bestel en voorraadlijsten ) PRODUCTIE
Call 48454: De retourlijst na het binnen boeken van bestelde voorraad artikelen op een normaal project was niet compleet, alleen de eerste regel in de BST lijst stond op de retourlijst, dat is opgelost. PRODUCTIE
Call 49134: Selectie bij info debiteuren en crediteuren werkt op een nieuwe selectie sneller dan op bestaande selectie een aanpassing doen. Dit bewust zo gemaakt. FINANCIEEL
Call 49525: Uitgebreide functie: In de werkvoorbereiding is het kopiëren van merken fwvb100n versneld en uitgebreid met een advies melding dat het nieuwe merk aan een nieuwe fase gekoppeld moet worden. Hiermee kan dus materiaal extra of opnieuw besteld worden zonder inlezen van een MDB-File. PRODUCTIE
Call 50631: Op het controle rapport werden ook medewerkers getoond die nog niet in dienst waren, maar al we als medewerker ingevoerd dit is opgelost alleen medewerkers die op die datum in dienst waren / zijn worden nu getoond op het rapport 'Controle alle werknemers' Ncl250 PROJECT
Call 50783: De CAD-excel import van element gegevens (met plattegrond en materialen) is verbeterd. Er wordt niet meer gelezen op volgorde van de sheets, maar op de naamgeving. Tevens worden header-regels overgeslagen indien nodig. PROJECT
Call 50686: Het controle rapport ontvangsten bst050 toont niet alle ontvangstregels, dat is opgelost. BASIS
Call 50916: Als de BTW code bij de stamgegevens van de crediteur niet gevuld is wordt standaard HVN toegepast in het form ffin111 ( verwerken gescande facturen) RELATIES
Call 50969: Nieuwe functionaliteit: Bij het inlezen van Blue Beam bestanden wordt nu ook gekeken naar de parameter "Voor gedefinieerde opslagen automatisch toekennen" >Instellingen> Calculatie>Beheer calculatie. Als deze op [JA] staat worden de opslagcodes automatisch aan het bouwdeel toegevoegd. VERKOOP
Call 51012: Calculatie rapporten aangepast naar nieuwe stijl DOCUMENT
Call 51041: De getoonde PDF in beheer gescande facturen was niet te zien na het wisselen van "toon in hoofdscherm' FINANCIEEL
Call 50452: Het verplaatsen van elementen in de malagenda is versneld. Het tonen van projecten met de (detail)taakgegevens is versneld. PRODUCTIE
Call 50559: Bij het accorderen van de facturen werd een onjuiste ontvangststatus weergegeven. Bij bestellijsten die compleet ontvangen zijn werd soms de status "geen ontvangsten" weergegeven, dat is opgelost. FINANCIEEL
Call 51074: Journalisering van de directe verkooporders gaf een error, dat is opgelost VERKOOP
Call 50991: Nieuwe functionaliteit: In de interne mailfunctie van Profity is het toevoegen van documenten toegestaan op de volgende wijze: slepen en plakken vanuit, de verkenner, vanuit het RDP buroblad en vanuit documentbeheer Profity. Daarnaast kan via de paperclip functie een bijlage gekoppeld worden. LET OP: Vanuit een andere Mail Client ( bijvoorbeeld Outlook kunnen geen documenten gekopieerd worden. DOCUMENTBEHEER
Call 51084: XML import is vernieuwd, hiermee kan nu makkelijker per systeem etc gefilterd worden PRODUCTIE
Call 51186: Verplichtingen die met onwerkelijke data opgevoerd worden kunnen problemen veroorzaken in het OHW. Grondoorzaak is een onjuiste werkwijze op de bestelbon. Raadpleeg Profity Support / Consultant voor meer info. PROJECT
Call 51194: Nieuwe functionaliteit: In de instelling van het inlezen Logikal kan aangegeven worden dat de spouwbreedte glas automatisch wordt meegelezen zonder dat deze in het Logikal artikelnummer vermeld is. Deze functie vermeldt de spouwdikte in de omschrijving van het glas in de glasbestelling. In het Logikal artikel hoeft dit dus niet meer vermeldt te worden. Raadpleeg uw consultant voor toelichting en implementatie. PRODUCTIE
Call 51370: Nieuwe functionaliteit: Telefoon connectie: Form relatiebeheer Frel010 en Frel011, twee velden telefoon toegevoegd die als hyperlink fungeren. Deze twee kolommen op [Telefoon] en [Telefoon mobiel] kunnen aan een applicatie ( Windows ) applicatie gekoppeld worden. De standaard velden telefoonnummers waren al gekoppeld aan het 'klembord' door er op te klikken wordt Ctrl+C geactiveerd. RELATIES
Call 49046: Het Mandagen register rapport ncl204.rpt is aangepast naar de nieuwe standaard lay-out ( Blauw-grijs ) BASIS
Call 51366: Herplanning iets aangepast fase wordt nu ook vermeldt in herplan scherm. PRODUCTIE
Call 51553: Bij het openen van de bouwdelen kwamen regels bij de eerste keer dubbel in beeld, dat is verholpen. PROJECT
Call 51348: Instelling gecontroleerd bij het direct printen, als de instelling>instellingen>Algemeen>Vragen om printer bij afdrukken op Ja staat kan er direct geprint worden. PROJECT
Call 51974: Verbetering: Via beheer voorraadopname is de procedure voor het verwijderen van een locatie bij een artikel met meerdere locaties aangepast. De optie [Verwijder Voorraad J/N] is toegevoegd waarmee in een keer het magazijn en de locatie verwijderd kan worden. PRODUCTIE
Call 52072: Nieuwe functionaliteit. In het form ffin111 Inlezen en verwerkte gescande facturen zijn twee velden toegevoegd. Dit zijn de velden Memo project en Memo bestellijst. Deze intern memo velden kunnen gevuld worden bij bestellijsten en projecten zodat interne communicatie vastgelegd kan worden betreffende specifieke afspraken over het project, betalingen etc. FINANCIEELProfity ERP versie 4.21.2.3

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.2.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 51637: In de plattegrond worden de kolomkoppen bij de juiste waarde weergegeven voor de gekoppelde elementtekeningen. PROJECT
Call 51670: De weergave van de maatvoering van sandwich wanden en de isolatie is verbeterd op de tafelboek export. ALGEMEEN
In de unitech export is een verbetering doorgevoerd in de export van elementen welke geroteerd op tafel liggen. Bij export van een losse Unitech wordt de planinformatie niet toegepast.Unitech ExportProfity ERP versie 4.21.2.1

Releasedatum: 10-03-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.2.1 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
In de meeste schermen zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd qua uiterlijk waarmee onze prefab planningsmodele en erp oplossing meer één look en feel krijgen. Deze wijziging heeft ook gevolgen in de het dagelijks gebruik, de knoppen/functiebalk bovenin het scherm komt te vervallen en is verplaatst naar de rechtermuisknop. Alle knoppen en teksten zijn verduidelijkt en grondig herzien: Dit heeft voor de werking van de ‘grafische schermen’ ook gevolgen. Alle functies die onder de rechtermuisknop zaten zijn te bedienen door de Control (CTRL) toets in te drukken en daarna de rechtermuisknop in te drukken. Denk aan het verplaatsen van het stortoverzicht, de stapelindeling of plattegrond. Daarnaast moet de CTRL toets worden ingedrukt bij het afbreken van een commando in de rechtermuisknop. Om één en ander gemakkelijker te maken kun je in het stortoverzicht en in de stapelindeling met Page Up en Page Down wisselen tussen stort/vracht. Het printmenu is ook onder de rechtermuisknop terug te vinden maar kan ook via CTRL+P worden opgeroepen. De zoekfunctie elementen is via het menu projecten onderin te vinden maar ook gekoppeld op de CRTL+F sneltoets. Prefab planningsmoduleProfity ERP versie 4.21.2.0

Releasedatum: 05-03-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.2.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 46772: Overzicht van de bestellijsten in documentbeheer op kenmerk bestellijsten worden nu in volgorde van nieuw naar oud gesorteerd. DOCUMENT
Call 47837: Het toevoegen van roosters aan medewerkers is verbeterd bij zowel bestaande als nieuwe medewerkers. De procedure was niet juist waardoor een onlogische melding kwam. RELATIES
Call 48036: Er is een nieuwe functie toegevoegd bij het invoeren van de boekingen ffin110, hier kan in het vervolg scherm ffin110e ( Bestellijsten) gekozen worden voor "Wissel weergave naar ontvangsten' via de rechtermuisknop op de details van de regel, op dat moment worden de ontvangsten van de bestel / voorraad regels zichtbaar en kan dus nu ook gecontroleerd worden wat de ontvangsten zijn tijdens het inboeken van de factuur. FINANCIEEL
Call 47908: Alvorens de aanmaningen geprint worden, wordt nu gecontroleerd of Outlook gestart is. De gebruiker wordt nu niet meer geconfronteerd met meerdere foutmeldingen. DOCUMENT
Call 49421: Bij het verwerken van reserveringen op glas werd een onjuiste benadering van de data in prl020 ( subgroep ) gedaan, dit kwam door de instelling Glas: Breedte hoogte, bij stuks kon deze niet aangepast worden. Dat is nu opgelost. PRODUCTIE
Call 50412: In de Instelling>Instelling>Time> ccs000 was de aanpassing op het TVT geblokkeerd dat is opgelost. SYSTEEM
Call 50464: De verwerking van vrachtopmerkingen in de malagenda is verbeterd. PRODUCTIE
Call 50595: Het automatisch indelen van pasplaten op lange banen is verbeterd. Hierbij wordt automatisch gecontroleerd of pasplaten naast elkaar passen. De langste pasplaat bepaald de regellengte. PRODUCTIE
Call 37442: In documentbeheer kunnen de bijlagen vanuit Outlook kunnen na de eerste keer tonen van het informatieform automatische worden geïmporteerd door aanvinken van de checkbox 'Alle documenten automatisch opslaan' DOCUMENT
Call 43355: Bij afgesloten project kon er een probleem zijn met het opvragen van gekoppelde documenten aan de bestellijsten in documentbeheer, dat is opgelost. Ook bij afgesloten projecten wordt netjes de gekoppelde documenten getoond. DOCUMENT
Call 43382: Als een project financieel gereed was gemeld kon soms document beheer per deel niet opgevraagd worden in de bestellijsten, dat is opgelost. BASIS
Call 50748: Het verwerken van de status op boekstukken is geoptimaliseerd, hierdoor moeten fouten in de status historie niet meer mogen voorkomen. SYSTEEM
Call 50744: Er werd een error melding gemaakt wanneer info openstaande posten (debiteuren of crediteuren) open stond en Profity werd afgesloten, dat is opgelost. FINANCIEEL
Call 50750: Tijdens het genereren van de bestel en voorraadlijsten in de WVB wordt de laatst ingestelde waarde bij de selectie van de routes opgeslagen. PRODUCTIE
Call 50749: Ondanks de instelling bij bestellijsten ( samengesteld artikel niet bestellen ) werd er toch een bestelregel gemaakt, dat is nu opgelost. PRODUCTIE
Call 50714: Bij het meerdere keren opvragen van de productiecodes in een bouwdeel was de volgorde niet altijd gelijk, Dat is opgelost. BASIS
Call 50825: Het aan of uitvinken van een retourdatum in de transportagenda is verbeterd. BASIS

Functionele verbeteringenModule
Call 48687: In de wizard docgroep en de wizard kenmerkgroep kan nu voor relaties gekozen worden voor actueel (default) en gearchiveerd DOCUMENT
Call 43605: In Profity ERP is een volledige nieuwe functie toegevoegd MEMO. Deze functie legt interne informatie vast over de bestellingen, termijnen en projecten Deze functie zorgt er voor dat alleen intern personeel deze informatie kan zien. Deze memo functie zit in rechtermuisknop functie op projecten, beheer termijnen en projectbeheer. BASIS
Call 49335: Een factuur die al verwerkt was in een SEPA kon nogmaals gekozen worden bij het maken van een nieuwe betalingsbatch, dat is hersteld en komt nu niet meer voor. FINANCIEEL
Call 50252: De scrollbar in de malagenda is verbeterd. PRODUCTIE
Call 45645: Er is een totaal nieuwe functionaliteit ontworpen bij het maken van nacalculatie projecten. Het is nu ook mogelijk om een afwijkende crediteur of ( factuurrelatie) te kiezen bij het aanmaken een deelproject, uiteraard worden de eventuele termijnen ook gekoppeld aan deze factuurrelatie. De extra functie is niet actief bij aangenomen of interne projecten. PROJECT
Call 50639: In form het scherm 'Info facturen' (ffin200) werden niet alle betaalde ( termijn-facturen) getoond. Dit was een gevolg van een onjuiste status bij de boeking. Dit is hersteld. De oplossing bij de klant is na de update het herstellen van de status facturen via ffin050 opbouwen status historie. Dit kan in overleg met Profity support opgelost worden. PROJECT
Call 50786: Er is een mogelijkheid voorzien om elementen die gepland zijn op variabele mallen met x dagen door te schuiven vanuit de malagenda. PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.1.3

Releasedatum: 05-03-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.1.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 51357: Het invullen van malbewerkingsuren in de projectkaart is verbeterd. BASIS

Functionele verbeteringenModule
Bij export van de unitechnik is de offset van artikelen verbeterd.Unitech Export
De weergave en verplaatsing van tijdelijke mallen is verbeterd.Prefab planningsmoduleProfity ERP versie 4.21.1.1

Releasedatum: 24-02-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.1.1 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 51061: PRODUCTIEProfity ERP versie 4.21.1.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.21.1.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 50015: Er is een mogelijkheid voorzien om de afmetingen en posities van tafels/mallen in het stortoverzicht per dag te wijzigen. ALGEMEEN
Call 50504: Foutieve vergelijkingen in de queries. Aangepast. FINANCIEEL

BugfixesModule
Call 50164: Algemene kosten dekking op interne projecten uit gezet PROJECT
Call 50271: Weergave totalen malbewerkingen per dag in de malagenda is verbeterd. BASIS
Call 51008: De invoer van elementen op de projectkaart (vanuit excel of handmatig) is verbeterd (guid veld). PRODUCTIEProfity ERP versie 4.20.12.3

Releasedatum: 04-02-2021

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.12.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 50707: Aanpassing in het beheer gescande facturen. Er werden sinds de vorige update teveel records weergegeven FINANCIEELProfity ERP versie 4.20.12.2

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.12.2 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 50627: Verbetering aangebracht de nieuwe koppeling naar Bluebeam bestanden, eenheden en deling in de lengtevelden aangepast VERKOOPProfity ERP versie 4.20.12.1

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.12.1 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 48636: Er is een nieuwe functie gemaakt zodat het mogelijk is om bouwdelen te kopiëren over de bedrijven heen. Dit gaat viafcal100 ( calculatie nieuw) en dan het programma fcal20d. In de CCS000 is een instelling gemaakt die dit per klant mogelijk maakt. (Standaard staat dit UIT). Als bron- en doelbedrijf niet gelijk zijn wordt een waarschuwing gegeven omtrent artikelnummers en productiecodes. Functie werkt verder zoals normaal kopieren ook werkt met dezelfde vragen over afwijkende artikelen etc. VERKOOP

BugfixesModule
Call 50076: Toon PDF in ander scherm in het programma ffin111 (b) Beheer Gescande facturen toont de geladen pdf nu wel. FINANCIEELProfity ERP versie 4.20.12.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.12.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Call 45667: Kopiëren van merken binnen een tekening is verbeterd, de snelheid is geoptimaliseerd met factor 10 en de koppeling van de pos nummers is aangepast. Hiermee kan dus materiaal voor 1 merk opnieuw besteld worden.( Profielen moeten wel zelf aangepast worden omdat deze in een totaal merk P zit) PRODUCTIE
Call 48087: Vrachtbrieven in Profity ERP geschikt maken voor CMR:Gekozen relatienummer opslaan Gekozen expediteur opslaan Veld afleverdatum = Standaard vandaag Veldnaam afleverdatum wordt Verzenddatum Afleveradres wordt gevuld door het adres wat gekozen is bij de relatie PRODUCTIE
Call 47544: De wizard relaties bij aanmaken nieuwe aanvraag / offerte toont, onafhankelijk van de filter, nooit meer werknemers, tenzij daar specifiek naar wordt gezocht (en de rechten dat toestaan). BASIS
Call 46161: Omschrijving glas is inclusief spouwdikte: Als in de instelling in ccs000>project>Logikal de parameter [Omschrijving glas ] op JA gezet wordt, dan wordt bij het inlezen van de MDB achter de omschrijving ( = Artikelnummer glas ) ook de (Spouwdikte: 15) vermeld. ? PRODUCTIE
Call 48829: Bij het aanmaken van projectplanningen is het mogelijk om de producten niet meer per hal maar als product per planning te koppelen. PROJECT
Call 48831: Het aantal te selecteren producten per planning is verhoogd naar maximaal 10 stuks. PROJECT
Call 48775: In form ffin110a ( Invoeren Boeking>Bestellijsten) wordt nu het bevestigd orderbedrag van de bestellijst getoond i.p.v. order bedrag. (Mits deze ingevuld is) PRODUCTIE
Call 49094: Excel import prijslijsten uitgebreid met foutmelding als het bij hoofd-/subgroepen/categorieën misgaat. De import stopt dan. Foutmeldingen bij artikelen reeds aanwezig. Daar gaat de import wel door. VERKOOP
Call 46538: Bij het verwijderen van een prijsstaffel wordt er nu gecontroleerd of deze in het artikelbestand toegepast wordt. VERKOOP
Call 46923: Bij aanpassingen via 'menupunten blokkeren per gebruiker' wordt dit nu ook gelogd in de tabel ccs044. PROJECT
Call 47261: In het contextmenu fpro110 stond per abuis een Prefab actie ( Indelen elementen) deze is uitgezet. PRODUCTIE
Call 47698: Er is een controle ingebouwd bij de nieuwe Profity XML importer van de Artikelen XML uit Logikal. Er wordt nu ook gecontroleerd of alle benodigde waarden ingevuld staan, type en priceclass zijn nu verplicht. Hierdoor voorkomen we het 'zweven' van artikelen. PRODUCTIE
Call 49132: Wanneer er in betalingen nog betalingsregels op "te verwerken" staan, dan geeft het scherm waar je sepa bestanden terugleest in het bankboek, een foutmelding. Dit is opgelost. FINANCIEEL
Call 49619: De zijde-bepaling (links, rechts,boven,onder) van element-toppen met inkepingen aan de onderkant is verbeterd. PRODUCTIE
Call 49564: Wijzigen van de productiedatum en montagedatum in de offerte werd niet verwerkt, dat is verholpen. VERKOOP
Call 49668: In form ffin111 Inlezen en gescande facturen is in het linkerscherm 'Overzicht gescande facturen' de kolom ' NoTouch toegevoegd aan ffin111. Deze kan gebruikt worden voor onderzoek naar de oorsprong van een factuur. ( Staat standaard UIT) FINANCIEEL

Functionele verbeteringenModule
Call 46917: Extra menukeuze in fcal030d om BlueBeam XML bestand in te lezen. Extra tab in fwvb040 (beheer artikelen tekenpakketten). Niet gebruikte tabs er uit gehaald. BASIS
Call 46142: De lijst met in te delen elementen laat ook de stortgegevens (hal, baan/tafel, stortdatum) zien van het gerelateerde object (hoofdelement (beton) of bewerking (bijv. steenstrips)). Tevens is er een signalering op aantal dagen productiebewerkingen t.o.v. hoofdelement (beton) opgenomen en instelbaar gemaakt per productsoort. PRODUCTIE
Call 49305: In ffin110a en ffin110a wordt het bevestigd orderbedrag getoond indien ingevuld.In de instellingen bestellijsten is nu in te stellen dat ffin110e i.p.v. ffin110a aangeroepen wordt.FINANCIEEL

InternModule
Call 45793: Aanpassing Form minimale voorraad Fvrd040: Printfunctionaliteiten toevoegen aan het form fvrd040. De printknop(pen) mogen direct het rapport aanroepen, er hoeft geen scherm tussen. Het rapport wat aangeroepen moet worden is de VRD040.RPT PRODUCTIEProfity ERP versie 4.20.11.1

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.11.1 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 47914: Bij het roteren van elementen op de vracht wordt de transporthoogte/hoogste wand niet bijwerkt op vrachtniveau. Zodra elementen/kantelwanden nu geroteerd worden worden lengte/breedte op de juiste wijze verwerkt. ALGEMEEN
Bij het exporteren van productiedata naar Unitechnik of PXML worden de instelbare plotsymbolen toegepast.Prefab - PXML & Unitech exportProfity ERP versie 4.20.11.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.11.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 48132: 1) Supportlocatie en facturabel worden nu meegekopiëerd bij kopiëren call 2) Supportlocatie wordt automatische 'remote' wanneer afdeling consultancy wordt gekozen. 3) Bij een facturabele call is afmelden in fsfe100 niet meer mogelijk. De status afgesloten ontbreekt in de combobox. 4) De waarschuwing 'termijn wordt verwijderd' wordt niet meer getoond na uitzetten facturabel. 7) Het supportproject is bij aanmaken van een nieuwe call te wijzigen. RELATIES
Call 47725: Financiële rapportage forms blijven nu staan na het printen, hierdoor is het printen van meerdere periodes, rekeningen groepen etc. efficiënter geworden. FINANCIEEL
Call 48141: BELANGRIJK!! Vanaf versie 11 wordt de koppeling naar de calls omgezet naar Mijn Profity: SHIFT + F1 moet een browser opstarten met de link naar Mijn Profity URL = https://mijn.profity.net/Support/MijnOpenstaandeItems CTRL + F1 moet een browser opstarten met de link naar het aanmaken van een nieuw TICKET URL = https://mijn.profity.net/Support/NieuweCall RELATIES
Call 44137: Bij het inlezen van een revisietekening komt in het koppelscherm de wijzigingsdatum van de elementen te staan. In dit scherm is zichtbaar welke elementen zijn gewijzigd. ALGEMEEN
Call 46089: Veld AfleverId toegevoegd in de fbst010. Wordt nu gevuld met frel010relatie_id. Deze wordt gebruikt in OntvangstenAPP+ om te kunnen filteren op afleverplaats. PRODUCTIE

InternModule
Call 46133: Het grid van form gescande regels fbst111 en de bestelregels uit fbst015 vervangen door een dev.express grid. Tellingen op de kolommen aantal, bedrag, opp, gewicht toegevoegd. PRODUCTIE

BugfixesModule
Call 47004: Na het bewerken van een factuur bleef het factuurvoorbeeld niet staan dat is opgelost. FINANCIEEL
Call 46275: Als bij invoeren van een nieuw activum een datum wordt ingevuld in een afgesloten periode, dan blijf je na de foutmelding in het edit scherm en wordt vooralsnog niets opgeslagen. FINANCIEEL
Call 44413: Wizard artikelen is nu per user in te stellen net als andere forms VERKOOP
Call 46684: Een factuuradres kan niet meer verwijderd worden, alleen nog in archief gezet wordenIn de wizard worden gearchiveerde factuuradressen niet meer getoondBij verwerken termijnen worden geen factuuradressen meer gebuikt die in archief staan BASIS
Call 46179: In sommige gevallen kon er een onjuiste omschrijving komen bij de deel aanvraag als er meerdere aanvragen geselecteerd stonden. VERKOOP
Call 46112: Als er meerdere regels geselecteerd waren met de Ctrl toets kon er een onjuiste omschrijving gekopieerd worden naar de nieuwe aanvraag onder het project VERKOOP
Call 48449: De check op datums bij een nieuwe activum wordt nu genegeerd als de datum niet ingevuld wordt. Kan dus zonder datums ingevuld en opgeslagen worden. FINANCIEEL
Call 48901: Na 'ja' op de vraag 'Wilt u het ordernummer op de regels vervangen?' wordt voortaan de omschrijving op de regels altijd gelijk aan die van de factuurkop. FINANCIEEL
Bij het invoeren van een activa met een afgesloten gekoppelde periode kwam er wel een melding maar daarna kon het activum niet verder ingevoerd of aangepast worden dat is hersteldActiebeheerProfity ERP versie 4.20.10.4

Releasedatum: 15-12-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.10.4 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 49128: De buitenschil van sandwich elementen wordt nu ook op het tafelboek getoond. BASIS

BugfixesModule
Call 49484: Bij het exporteren van de PXML worden de rotaties van plotsymbolen met negatieve rotatie correct verwerkt. PRODUCTIEProfity ERP versie 4.20.10.3

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.10.3 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Call 48628: Vanuit de configuratie is het mogelijk om vertikale maatvoering op het tafelboek voor sandwich elementen. Tevens kan het segment van een top worden gemaatvoerd. Daarnaast is er voor sandwich elementen een tweede horizontale maatlijn toegevoegd. ALGEMEEN
Call 48707: Het opstarten is versneld door componenten later te initialiseren. Dit is toegepast voor de rapportage-componenten en voor het montage-scherm. Tevens wordt algemene projectinformatie en bouwdelen informatie efficiënter ingelezen. BASIS
Call 48814: Bij elementen zonder schuine segmenten wordt bij de koplijsten de bruto maat gehanteerd De koplijsten en extra maten hebben een afhankelijk t.o.v. de andere zijden gekregen. Standaard valt horizontaal tussen vertikaal PRODUCTIE
Call 48967: Vanaf deze versie kunnen malbewerkingen per element op de projectkaart worden ingevuld. ALGEMEEN
Call 49058: Bij het openen van de functie ontvangst wapening worden de malbewerkingen niet meer getoond. ALGEMEEN

BugfixesModule
Call 48852: Het was in bepaalde gevallen mogelijk een productienummer toe te kennen aan verschillende tafels/banen. Dit is verholpen. BASIS
Call 48912: Tijdelijke mallen zijn weer zichtbaar in het stortoverzicht ALGEMEENProfity ERP versie 4.20.10.0

Releasedatum: 02-11-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.10.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Soms werd het OHW scherm niet juist gevuld en was het alleen een wit scherm, dat is opgelostOnderhanden Werk
In het form Beheer facturen ffct100 stond verekte factuur in plaats van Verwerkte factuur, dat is hersteld Facturering
De omschrijving van de besteleenheid wedr niet meer getoond, Dat is hersteldArtikelbeheer
Bij het genereren van een bestelling vanuit de WVB werd de moffelbon van een samengesteld artikel niet aangemaakt,Dat is hersteld ( VB ITL7701).Werkvoorbereiding
Na het inlezen van de mdb file op de aanvraag / offerte werd het veld Omschrijving project niet gevuld dat is opgelost.Beheer aanvragen
In de WVB kan automatisch een mdb file ingelezen worden, deze mdb file werd nog niet automatisch gekoppeld aan documentbeheer. Dat is opgelost. Werkvoorbereiding
Het was in sommige hallen niet mogelijk een productie en bewerking gereed te melden. Dit is verholpen.Prefab - Stortoverzicht
De halselectie was aan de scrollbutton gekoppeld, dit is losgekoppeld zodat het zoomen via scroll direct na wisselen hal actief blijft.Prefab - Stortoverzicht
Bij import van de excel werden producten niet altijd aan de juiste hal gekoppeld. Dit is verholpenPrefab - Import tekening (Excel
Call 48031: Stapelindeling handmatige verplaatsingen met vergrendeling verbeterd voor alle wijzigingen (draaien, verplaatsen, staand/liggend, voor/achter etc.)Moment van controle geminimaliseerd waardoor de snelheid is verbeterd PRODUCTIE
Call 45958: De koers is de factor waarmee een bedrag in vreemde valuta vermenigvuldigd moet worden om het bedrag in de lokale valuta te krijgen. Dit is nu als zodanig verwerkt in ProfityConnect. BASIS
Call 47339: Aanvraag/aanvraagprojectomschrijvingen van aanvragen zonder gekoppelde offerte en OfferteProjectOmschrijving en Offerteomschrijving van gekoppelde offertes zijn nu zichtbaar in actiebeheer DOCUMENT
Call 47619: De module nacalculatie is nu samengevoegd met de standaard calculatie. In instellingen kan dit programma ccs000 'Gebruik Cal100' In de projecten module komt dan de extra menu optie ( Ctrl+N) is maak nacalculatie. PROJECT
Diverse functionele verbeteringen bij het handmatig verplaatsen van elementen op de vracht.Prefab - Stapelindeling
Call 45681: In de tabel flog002 moet een groep worden toegevoegd met de naam 'Roosters'. De daaraan gekoppelde hoofdgroep/subgroep/categorie wordt dan automatisch toegekend aan alle artikelen uit articles met ArticleType 34. Of er een merk in de fbst015 records terecht komt hangt af de hoofdgroep. Om dit te testen voor ventilatieroosters moet eerst de volgende databasewijziging worden doorgevoerd en het veld in scherm fbst099 ingevuld worden: ALTER TABLE fbst090 ADD HoofdgroepVENTILATIEROOSTERS int NULL GO PRODUCTIE
Call 45217: In de instellingen ccs000 is een extra optie gemaakt "Samengesteld artikel bestellen" Staat deze uit dan wordt er alleen bestelbon gemaakt voor de onderliggende artikelen + Moffelbon voor het samengestelde artikel. VERKOOP
Call 47638: Na het inlezen van de mdb file op de aanvraag / offerte werd het veld Omschrijving project niet gevuld dat is opgelost. PRODUCTIE

Nieuwe functionaliteitenModule
Het scherm bouwdelen is compleet vernieuwd. Het nu gemakkelijker om bouwlagen en tekeningen te selecteren en deselecteren. Tevens is een zoekfunctie toegevoegd. De tekeningen worden nu per gekoppelde bouwdeelfase getoond.Prefab - Bouwdelen
De PXML export is compleet vernieuwd en de functienaliteit is uitgebreid voor ontwateringsgaatjesPrefab - PXML export
De plotsymbolen voor de export naar Unitech en PXML zijn als beheersscherm beschikbaar. Prefab - Algemeen

Functionele verbeteringenModule
Call 47186: Menukeuzes opgenomen in fpro110. (projectbeheer) De projectgerelateerde menupunten worden getoond als het project ook werkelijk voorkomt in tblProject. fpre001 aangepast ivm aanroep vanuit fpro110. Het programma kon altijd al vanuit het hoofdmenu aangeroepen worden. Dan wordt de projectenlijst getoond, waarna via het hamburgermenu een keuze kan worden gemaakt. Deze keuze zijn deels aanwezig bij aanroep vanuit fpro110. Hier is een selectie gemaakt afhankelijk van de keuze of het specifiek voor een project is dan wel een overzicht over alle projecten. 3 nieuwe programma's toegevoegd. fpre010, fpre011, fpre012. Beheer van een aantal stamgegevens die in prefab onder de keuze administrator staan. Deze zijn nu gemaakt in c# en staan in de profityerp.dll. In prefab is nu precies het zelfde programma aanwezig als in ProfityErp via de menukeuzes stamgegevens-prefab-programma fpre01x. PRODUCTIE
Er is in dit scherm een versnelling doorgevoerd door een niet gebruikte database koppeling te gebruikenPrefab - Voorraad
Verversen van het scherm verbeterd. Sortering op werkelijke datum mogelijk gemaakt.Prefab - Project vrachten
Bij het inlezen van een revisietekening moest vrijgave per bouwdeel worden gedaan. Dit is nu per tekening mogeiljk.Prefab - Vrijgeven tekenwerk
Het is mogelijke meerdere nokken op tafel te plannen.Prefab - Stortoverzicht

InternModule
Call 35940: In beheer factuur accoordering is nu de optie gemaakt "Eigen Bestellijsten' hiermee wordt voor de besteller een accorderingsregel gemaakt. FINANCIEELProfity ERP versie 4.20.9.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.9.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Er waren in sommige modules problemen met halve scherm opbouw van de forms, daar zijn wat aanpassingen op gemaakt waardoor het minder zou moeten zijn. Algemeen
Als bij de contactpersoon in een bestellijst de ALFA code werd gebruikt kwam er error, dat is opgelostBestellijsten
Indien er sprake is van een VUB project ( Projectgestuurd materiaal) worden deze projecten niet naar Profity Time gezet.Projectadministratie
Uitfaseren van de defects.SfE

BugfixesModule
Als bij de contactpersoon in een bestellijst de ALFA code werd gebruikt kwam er error, dat is opgelostBestellijsten
Als in Documentbeheer het previewvenster van email aanwezig was kwam er een foutmelding dat Outlook niet is gestart na het versturen van de email. Dat is is opgelostDocumentbeheer
Na optie opslaan in Documentbeheer bij scherm afdrukken projectbon werd de PDF niet opgeslagen naar PDF in documentbeheer. Dat is opgelostProjectadministratie
Bij afronden calculatie bedrag werkten de pijltjestoetsen niet juist. dit is opgelost.Calculatie

Nieuwe functionaliteitenModule
De voorbereiding voor de nieuwe ( nacalculatie) zijn in deze versie opgestart. Calculatie
Standaard mail vanuit SFE (CTRL+E)DocumentbeheerProfity ERP versie 4.20.8.8

Releasedatum: 09-10-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.8 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Er is een knop beschikbaar om afgesloten projecten te tonenPrefab - Algemeen
De sortering van lijnstukken is oplopen op x en y invoegpunt gezet.Prefab - Unitechnik export

BugfixesModule
In sommige gevallen werden de kopschotten onjuist berekend, dit is verholpen. Verbetering doorgevoerd in de afstandsbepaling tussen elementen van verschillende diktesPrefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.8.7

Releasedatum: 30-09-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.7 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Bij het indelen van elementen kwam het voor dat er dubbele records werden aangemaakt. Dit is verholpen.Prefab - Algemeen

Functionele verbeteringenModule
In de export per tafel wordt het productienummer opgenomenPrefab - Unitechnik exportProfity ERP versie 4.20.8.6

Releasedatum: 22-09-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.6 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Bij specifieke projectnummering gaf het laadoverzicht een foutmelding. Dit is verholpen.Prefab - Laadoverzicht

Functionele verbeteringenModule
Diverse verbeteringen doorgevoerd.Prefab - Unitechnik exportProfity ERP versie 4.20.8.5

Releasedatum: 11-09-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.5 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
De nieuwe functionaliteit, om een hoofdgroep toe te kennen aan een lijst zonder artikelen, was voor alle klanten ingeschakeld. Dit is nu een schakelbare optie geworden onder instellingen > instellingen > bestellijstenBestellijsten
Na het aanmaken van een los calculatieproject, werd deze niet getoond. Dit is nu opgelost, in zowel de oude als de nieuwe calculatie moduleCalculatie
Bij het aanmaken van een nieuw project, kwam er de melding of de werkbegroting gewist moet worden. Nu komt alleen een melding als een bestaand deelproject wordt gewijzigd en de aanneemsom wordt gewistProjectadministratie
Bij het aanmaken van een nieuw project is geen invoer meer mogelijk bij veld debiteur. Debiteur was alleen te keizen door het nummer in te voeren, of door de wizard. Het is nu weer mogelijk om direct de ALFA code weer in te voerenProjectadministratie

Functionele verbeteringenModule
Bij het doorschuiven van banen/tafels is de functie opvolgende tafel doorschuiven via een instelling standaard uit te zetten.Prefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.8.2

Releasedatum: 13-08-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.2 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Het tafelboek is uitgebreid voor verbeterde leesbaarheid.Prefab - Stortoverzicht
Er kan nu binnen Profity gebruikt gemaakt worden van de interne email-client. Instellen in SFE module tag 140 en bij instellingen optie [ Interne email client] aanzettenDocumentbeheer
Het programma menu bleef soms hangen, om dit actief te maken moest er soms 2x geklikt worden in het menu , dat is opgelost.Algemeen

Nieuwe functionaliteitenModule
Het is vanaf deze versie ook mogelijk om op basis van overstekende voorzieningen buiten beton te plannen met tussenmaten en kopschotten.Prefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.8.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.8.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Bij het inlezen wordt een voortgangsbalk getoond, tevens zijn de routines om bestanden in te lezen geoptimaliseerd voor snellere verwerking van de data.Prefab - Inlezen tekening (CAD-XPD)
Wanneer je bank boeking wil ingeven, en je klikt direct op inlezen sepa, dan geeft het systeem een foutmelding als het boekstuknummer toevallig in andere jaren ook voorkomt, dat is opgelost.Financieel
Bij de afgifte van een voorraad order springt de cursor altijd naar de eerste afgiftedatum, Dat is nu hersteld zodat de cursor naar de nieuwe afgifte datum gaat Bestellijsten
Bij een ontvangst werd soms een melding gemaakt dat dit artikel aan een voorraad lijst gekopppeld was. deze melding was onterrecht en is hersteld Bestellijsten
Een aanvraag met de status afgemeld kan in sommige gevallen niet aangemeld worden, helaas is de grondoorzaak niet gevonden.Offerte beheer
Vanaf deze versie worden de artikelkenmerken getoond welke via BIM4Production viewer zijn ingelezen.Prefab - Plattegrond
Bij het inlezen van een tweede tekening werden de tekstvelden tekst1,2,3,4,5 en de calculatie overschreven. Indien deze gevuld zijn blijven deze waarden staan.Prefab - Projectkaart
Wanneer er een afwijkende btw is (en er is een btw code die er mee correspondeert) dan word er nu zonder foutmelding een boeking gemaakt, met de bijbehorende btw codeVerwerken gescande facturen
Het is mogelijk bij het printen van de plattegrond direct te printen zonder preview of een combinatie van beiden.Prefab - Plattegrond
Het is vanaf nu mogelijk in het stortoverzicht per productsoort/vormcode een aparte kleurstelling te activeren zodat dit in het stortoverzicht duidelijk is.Prefab - Stortoverzicht
De optie op programma's standaard te starten bij opstarten programma's is nu voor de versie 8.0 en hoger vrijggegeven. Dit pinnen kan door middel van de het icoonte punaise aan te vinken. Algemeen
Het is mogelijk om via multie-select tegelijk meerdere vrachtbrieven in het archief te zetten. Vrachtbrieven
Voor verwerking van grote hoeveelheden artikelen zoals steenstrips wordt bij import een contour opgeslagen zodat de grafische schermen niet op performance inleveren bij het plannen en verplaatsenPrefab - Algemeen

Nieuwe functionaliteitenModule
In het import excel bestand is het mogelijk om Mee te leveren materialen te importeren. Deze kunnen vervolgens ingepland worden bij de vrachten.Prefab - Inlezen tekening (CAD)
Het is mogelijk artikelen als plankenmerk/voorziening te tonen in het in te delen elementenschermPrefab - Stortoverzicht
Bij het indelen van Tafels/Banen/Mallen is het mogelijk te kiezen welke vormcodes gecombineerd te produceren zijn. Deze aanvullende configuratie is per tafel in te richten.Prefab - Stortoverzicht
Via een nieuwe wizard in het stortoverzicht is het mogelijk seriematige productie van identieke elementen op een baan/tafel/mal te plannen. Hiermee kan ombouwtijd worden verminderd en wordt dit vanuit deze wizard direct inzichtelijkPrefab - Stortoverzicht
Op de stapelindeling was bij belading niet altijd duidelijk welk nulpunt bij een element gehanteerd werd. Na toevoeging van een extra instelling is het mogelijk deze op het bovenaanzicht te tonen.Prefab - Stapelindeling

BugfixesModule
Een artikel wordt op 3 lijsten gereserveerd, Dit proces kunnen we op dit moment niet optimaliseren omdate de routine te complex is de impact te hoog is.Werkvoorbereiding
Diverse foutmeldingen bij formules en formuleset dit is iopgelostConfigurator
Snipperuren overzicht 1e werkn. geen restantsaldo, Dit is opgelost door het filter in de temptabel te verbeteren.Beheer Uren
Het vrachtnummer was niet meer zichtbaar op het element, dit is verholpenPrefab - Stortoverzicht
Diverse controles en versnellingen doorgevoerdPrefab - Malagenda
Vanuit de malagenda werden storten geblokkeerd, dit is in deze update verholpen.Prefab - Malagenda
In sommige gevallen werd het stortoverzicht niet correct geopend waardoor de planning niet zichtbaar werd. Dit is verholpen.Prefab - Stortoverzicht
Bij het plannen van elementen met uitstekende artikelen als kozijnen of isolatie was het in sommige gevallen mogelijk een element over een kozijn te plannen zonder melding. Dit is verholpen.Prefab - StapelindelingProfity ERP versie 4.20.7.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.7.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Als er via permanece geboekt was werd de periode op rapport ffin155.rpt ( overzicht grootboek ) de periode niet juist getoond, dat is hersteld.Financieel
Het wijzigen van een nieuw contacpersoon was niet direct mogelijk als deze net was aangemaakt, Dat is nu wel mogelijk.Relaties
Via sneltoets naar prijs afspraken toonde bedrag prijsafspraak niet, dat is opgelost.Bestellijsten
Open artikelnivo op artikelen per leverancier maakte een AV, dat is opgelost.Artikelbeheer
Zodra een project fininancieel gereedgemeld was, kon je niet meer per deelproject het documentbeheer bekijken alle documenten werden getoond, dat is opgelost.Documentbeheer
Openen van de bestellijstregels met prijsafspraak blokkeren, alleen wijzigen kop van de bestellijst toestaan.Bestellijsten
fofr010 - Verversen grid na samenstellen offerte niet juist. Na het samenstellen van offerte ververste het grid niet voldoende,, aansturing grid is aangepast wordt nu wel ververst.Beheer Offertes
Kopie termijn met afwijkende debiteur zorgt voor lege velden, dat is opgelost.Beheer Termijnen
De stortlijst (rechts) gaf niet altijd de correcte status weer van de elementen ingepland. In geval van reparatie en levering werd dit niet vermeld. Vanaf deze versie worden de statussen correct getoond en bijgewerkt.Prefab - Stortoverzicht
Bij het aanmaken van de vracht werd de vrachtdatum overgenomen van de initiele leverdatum. Bij verschuiving in de projectplanning/takenschema werd deze datum niet meegeschoven. Dit is verholpen.Prefab - Project vrachten
In de nacalculatie werden meerdere bouwdelen van de materiaalbon niet ingelezen alleen deel 1. Dat is hersteld. Nacalculatie

Functionele verbeteringenModule
Groeperen van de crediteur in linker grid in openstaande posten gaf een Aviolation dat is opgelost.Financieel
Pictogram Excel in documentbeheer .xlsm is toegevoegd.Documentbeheer
Rechter muisknop> > aanvraag>Calculator > Optie calculator leeg maken werkte niet bij aanvragen, dat is hersteld.Beheer aanvragen
Info Grootboek ffin151 = gridset rekeninggroepen toegevoegd.Info Grootboek
Wanneer voorraadafgifte wordt geopend, en vervolgens middels escape --> Nee (niet verwerken) afgesloten wil worden ontstaat een error, dat is opgelost.Voorraad
Wijzigen van project met TAB wist de calculatie, dat is opgelost.Projectbeheer
bij het boeken van de bank zie ik ook bij meerdere debiteuren oude facturen staan met geen openstaand saldo. Geen programma aanpassingen. Oplossing: Herstel status historie draaien voor de desbetreffende periodes. Info Grootboek
Actiebeheer voor de factuur (aanmaning) werd weergegevens als 'Toon log van deze factuur'. Menutekst aangepast naar Actiebeheer factuur. Net zoals in ffin500 beheer aanmaningen.Beheer aanmaningen
Invoeren boeking / bank/kas als je een volgende regel boekt wordt een omschrijving van een vorige regel al ingevuld terwijl dat niet de nieuwe boeking betreft.De omschrijving wordt nu getoond na ingave van een correcte rekening (niet pas na bedrag).Invoeren boeking
Bij het verwijderen van een ingescande factuur via het grootboek ffin100 wordt nu de vraag gesteld of het boekstuk gearchiveerd of verwijderd moet worden.Info Grootboek
Collectief muteren kenmerken scherm op de bestellijsten was te klein waardoor de tekst niet te lezen was, dat is aangepast.Bestellijsten
Bij het definitief maken van een bestelbon moet altijd een hoofdgroep ingevuld worden. Hierdoor ontstaan er minder fouten bij het inboeken van de factuur.Bestellijsten
Bij het wijzigen / aanmaken van activagroepen werd bij het toekennen in veld afschrijvingsrekening de balansrekeningen niet getoond, dat is hersteld.Beheer Activa
Sommige artikelen profiel van diverse leveranciers worden niet juist in de MDB geplaatst en worden daardoor niet ingelezen, Deze instellingen van de Profielen moet in Logikal aangepast worden zodat ze wel in Profiles en All profiles komen. Dit kan Profity niet, De artikelen worden nu wel zichtbaar bij het inlezen.Werkvoorbereiding
Wizard productiecodes op regel. Deze laat alle hoofdgroepen zien ipv de hoofdgroepen met vinkje aan productiecode, dit aangepast alleen PO codes met vinkje aan worden getoondCalculatie
Het weer standaard maken van een artikel in de calculatie, kan alleen door het afwijkend artikel te vervangen door het standaard artikel, deze moet dan wel opnieuw gekozen worden uit het artikelbestand via de wizard.Calculatie
Bij het opslaan van een relatie als werknemer waren de nummers niet gelijk. Daar is nu een controle op gekomen.Beheer relaties
Bij meer dan 3 accoorders werden deze niet goed getoond, Het scherm is nu opgebouwd voor 8 accoordersFactuuraccordering
Bij uren inlezen kon er soms een probleem zijn met de datum, dat is nu een melding voor gemaakt die dit aangeeft. Beheer Uren
Nadat een vracht is geleverd is het mogelijk met aanvullende instelling om de opmerkingvelden bij de vracht aan te vullen voor administratieve doeleinden.Prefab - Laadoverzicht
De tekst 'Stapel x/x' in het laadoverzicht en op de print is niet bij alle configuraties van toepassing en is vanaf deze versie instelbaar gemaakt.Prefab - Stapelindeling
Voor afkeur en reparatie is het mogelijk de bestaande registratie aan te passen en de omschrijving of reden te wijzigen.Prefab - Stortoverzicht
Het is vanaf deze update mogelijk om de montage volgorde/ montage richting uit te delen uit de elementen welke onderin de lijst worden getoond. Door ze hier te selecteren kan de volgorde worden bepaald.Prefab - Plattegrond
Onder de knop print extra kunnen alle laadschema's (grafisch) van betreffende stort worden geprint. Na instelling van de juiste standaard printer in de configuratie wordt er op stortvolgorde aanvullende printtaken gemaakt.Prefab - Stortoverzicht
In het stortoverzicht werden meldingen over vracht of indeling weergegeven over de status. Dit is aangepast, aparte statussen als afkeur etc. worden altijd over een signalering weergegeven.Prefab - Stortoverzicht
Een factuurdatum in het verleden wordt nu alleen na bevestiging door de gebruiker aangepast naar de vrijdag van de ingevulde week.Termijnen per project
Bij het verwerken van de opdrachtbevestiging werd de prijs niet overgenomen als het een afroep bestellijst was, dat is hersteld. Beheer gescande orderbevestigingen
Indien de Logikal artikel structuur in de MDB niet juist is wordt er een melding gemaakt of deze artikelen ingelezen moet worden, Dit kan in het form flog033 ingesteld worden. Werkvoorbereiding
Bij bestellijstengrid met filter alle projecten en geen bev.levertijd werd een AV gegenererd. Dat is opgelost. Bestellijsten

Nieuwe functionaliteitenModule
Op de plattegrond worden vanaf deze versie kozijnen, isolatie en overige artikelen welke worden ingesteld weergegeven.Prefab - Plattegrond
Diverse aanpassingen gemaakt bij de nieuwe optie CAMT bestanden inlezen. FinancieelProfity ERP versie 4.20.6.5

Releasedatum: 21-07-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.5 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Als in de facturatie op de kolommen gesorteerd werd onstond er een foutmelding. Dit is opgelost.Facturering
Power BI Profity Connect werkt niet naar behoren. Vanaf 10 april wordt er geen Connectdata meer verzameld in de sfe901 OPgelost PowerBIProfity ERP versie 4.20.6.4

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.4 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Uren in tijdregistratie werden op 0 gezet, als er meer dan 1 gebruiker per bedrijf uren in Profity inleest. Dat is verholpenBeheer UrenProfity ERP versie 4.20.6.3

Releasedatum: 15-07-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Bij het koppelen van uren aan tijdelijke mallen werden deze niet goed weergegeven. Dit is verholpenPrefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.6.2

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.2 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
In het indeelalgoritme voor baanplanning was het niet meer mogelijk een tafel welke in confict stond te muteren. Dit is verholpen.Prefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.6.1

Releasedatum: 24-06-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.1 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Als een standaard artikel niet op voorraad is binnen het VUB project dan wordt eerst in de algemene voorraad gekeken voordat er alsnog besteld wordt.Werkvoorbereiding
Wanneer er een reservering is gedaan op een project welke een VUB voorraad heeft, maar waar de VUB voorraad niet voldoende is, dan kan er nu ook afgegeven worden vanuit de standaard voorraad (mits daar wel genoeg voorraad ligt)Afgifte AppProfity ERP versie 4.20.6.0

Releasedatum: 22-06-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.6.0 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Wanneer een nieuw gemaakt project direcet werd verwijderd kwam de melding dat in Prefab het project niet verwijderd kon worden dat is hersteld.Projectadministratie
Het aanmaken van een kostendrager gaf een error, dat is verholpenFinancieel
In de regels van n fncl251 - Materiaalbon werd de artikelwizard fplr017 niet aangeroepen.( De 3 puntjes tbv kiezen materiaal ontbrakern) is hersteld Beheer materiaalbon
In het scherm betalingen kan ook weer op selectie alle facturen ffin400 weer gesorteerd worden op alle kolommen. Ook bij actie nieuw kan gesorteerd worden op alle kolommen.Beheer betalingen
Bij inlezen / intoetsen uren is de regel niet goed gevuld, Na afenteren uren regel wel goedBeheer Uren
Als op een gescande factuur meer gebruikers moesten accorderen werd per abuis alle accoorderingen verwerkt als de verwerker tijdens het verwerken de factuur accoord meldt. Dat is hersteldFactuuraccordering
In sommige gevallen was het niet mogelijk een vracht te muteren in de laadagenda. Dit is verholpenPrefab - Laadoverzicht
Bij het plannen van een dubbel kopschot wordt de tussenafstand niet goed gezet, dit is verbeterd.Prefab - Stortoverzicht
In sommige gevallen was het mogelijk een baan te plannen waarbij het element buiten de baan viel, hiermee was het element niet meer te verwijderen of toe te voegen. Dit is verholpenPrefab - Stortoverzicht
Bij het inlezen van tekeningen in de bouwdelen in de testomgeving werden deze niet weggeschreven in de juiste administratie. Dit is verholpen.Documentbeheer
In geval dat bij een geleverde vracht een element werrd afgekeurd verdween deze van de baanplanning. Dit is verholpen.Prefab - Stortoverzicht
Omschrijving van een voorgaande boeking werd gekopieerd naar een volgende boeking dat is hersteld. Beheer gescande facturen
Het telebank bestand was niet juist gevuld, bedrag en padnaam was niet juist, dat is aangepastBeheer betalingen
Koppelen van offerte aan project door middel van afmelden>opdracht ging foutOfferte beheer

Functionele verbeteringenModule
Het maken van een audit file is was een langdurig proces en soms niet duidelijk of het programma nog wel actief was. Het programma aangepast zodat zichtbaar is waar het programma mee bezig is, en er is een voortgangstatus balk ingebouwd.Financieel
de koppeling vanuit de sfe planning naar de office365 agenda gaat niet goed meer, deze houd geen rekening met de ingegane zomertijd, waardoor alle afspraken een uur te laat in de agenda komen is opgelostSfE
Rapporten Afgemelde offertes per reden en Score Uitgebracht Offertes per Relatie aangepast met nieuwe lay-out, datum veld etc.Offerte beheer
Nog een kleine correctie op de standaard rapporten: Afgemelde offertes per reden en Score Uitgebracht Offertes per Relatie.Offerte beheer
Het scherm beheer werknemers frel120 bevatte te veel info, Dat is nu aangepast zodat het op een scherm past.Beheer relaties
Laatste instellingen PDF toon in hoofdscherm / Los scherm wordt weer onthouden.Beheer gescande facturen
In het scherm opvragen rekeningen ff035 worden soms rekening niet getoond, Het niet zichtbaar zijn kotm door de instelling bij de rekening deze kan via een jaar / periode op archief gezet worden.(basisgegevens > kolom financieel >rekeningschema) Het filter was echt niet goed ingesteld dat is hersteld.Financieel
In het oude schern opvragen crediteuren werd bij het opvragen van de factuur accoordering niet alle informatie getoond, Het nieuwe infoscherm crediteuren heeft dit niet, De oude schermen worden uitgefasseerd. Factuuraccordering
Bij de E-aanmaningen is het nu mogelijk dat de geblokkeerde rekeningen wel getoond worden, Standaard worden geblokkeerde facturen niet meer getoond, De optie aanzetten wel om ze wel te zien blijft wel aanwezig Beheer aanmaningen
Per dag en tafel is nu uitzonderlijk te sturen welke rotaties zijn toegestaan en of elementen mogen nesten. Dit is in de tafelinstellingen te wijzigen. Deze functie is bedoeld om het nesten van toppen specifiek in en/of uit te kunnen schakelen. Het handmatig roteren van deze elementen is hiermee altijd mogelijk.Prefab - Stortoverzicht
Rotatie van hoge elementen op de stapel gaf een verkeerde uitlijning, waarmee deze buiten het transportmiddel vielen. Op basis van de rotatie en uitlijning links of rechts wordt het juiste punt gekozen. Het plaatsen en roteren hiermee verbeterd. Na handmatige rotatie wordt het element automatisch fixed gepositioneerdPrefab - Stapelindeling
Het is mogelijk om vanuit de lijst meerdere elementen tegelijk te selecteren en in te plannen op een vracht. Na selectie kan met het commando rechtermuisknop gekozen worden op basis van de lijst de elementen te plaatsen.Prefab - Stapelindeling
Rotatie van wanden welke in hoogte > 4 meter niet staand vervracht worden worden automatisch geroteerd op tafel gelegd. Hiermee past de produciteplannin zich aan de vrachtplanning aan.Prefab - Stortoverzicht
Het is mogelijk om een PDF tekening uit documentbeheer te openen en weer te geven terwijl van scherm gewisseld wordt.Prefab - Plattegrond
Het opvragen van activa boeking is verbeterd, In het infogrootboek nieuw kan direct de info van het activum opgevraagd worden via de de optie Info ActivumActiva
Het verwijderen van een gekoppeld artikel in het magazijn gaf een foutmelding. Over openstaande retouren / reserveringDat is hersteldVoorraad

InternModule
Gefactureerde call staat op behandeld Het is mogelijk de call af te melden vanuit fsfe100 (info calls). Aanpassing gedaan om dit nu ook vanuit fsfe101 beheer call te kunnen.SfE
Gebruikers in de testomgeving werden bij het aantal licenties in gebruik opgeteld. dit is er uit gehaaldPrefab - Algemeen

Nieuwe functionaliteitenModule
Om te voorkomen dat door de automatische planroutines de elementen kunnen verschuiven is het vanaf deze versie mogelijk elementen vast te zetten op gekozen positie. Dit kan door het icoontje met vergrendeling. Er is tevens een instelling beschikbaar om automatisch geplande elementen te vergrendelen op de gekozen positie. Via dezelfde functie is deze vergrendeling weer op te heffenPrefab - StapelindelingProfity ERP versie 4.20.5.3

Releasedatum: 26-05-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.5.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Als bij een bestellijst een opmerking stond in het omschrijving veld prijsafspraak kon de bestellijst niet geopend worden, dat is verholpen.BestellijstenProfity ERP versie 4.20.5.2

Releasedatum: 20-05-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.5.2 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Bij diverse menu opties is beeldschaling en grote van het menu verbeterd.Prefab - Printmenu
Printen van zaaglijst routine verbeterd, complexe vormen worden altijd getoond. Berekening contoursparingen verbeterd.Prefab - Batchprint
Optie aanmelden bij afgemelde offertes lukt nietOfferte beheer
In sommige gevallen werd de eerste regel van een reserveringslijst niet afgegeven, er is een kleine aanpassing gedaan om dit mogelijk te kunnen verhelpen. (reproduceren was niet mogelijk)Bestellijsten
Bij afdrukken wizard facturen werden ook niet geselecteerde facuren op status afgedrukt gezet dat is hersteld.Facturering
Als er via permanece geboekt werd dan was de periode info dit rapport fin155 de periode niet goed bepaald, dat is hersteld.Activa
Boeking activa kon niet via opvragen boekingen getoond worden. Klopt menukeuze er uit gehaald omdat mutaties activa altijd via beheer activa aangepast / opgevraagd moeten worden.Activa

BugfixesModule
Bij het printen van PDF tekeningen is een controle toegevoegd of een PDF aanwezig is, hiermee is het vastlopen bij een PDF welke niet aanwezig is verholpen.Prefab - Batchprint
De functie om uren te herstellen vanuit Profity Time werkte niet naar behoren. Tevens een kleine aanpassing in het normale inladen van uren van uit Profity Time naar Profity ERPProfity Time
Bij kopieren van bestellijsten wordt nu de besteldatum en prijslijstdatum omgezet naar de dagdatum van kopieren.Bestellijsten
Omschrijving (VAN) naam vult niet in bij verzenden e-mail via documentenbeheer, dit is opgelostDocumentbeheer
Rapport voorraadjournaal vrd130.rpt is op diverse punten bijgewerkt.Voorraad
Het scherm Info kostenplaats reageerde niet juist en toonde geen gegevens bij wisselen periode, dat is hersteldFinancieelProfity ERP versie 4.20.5.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.5.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Bij het maken van een bestellijst kan het email adres van de ingevulde contactpersoon gekozen worden. Als er geen contactpersoon ingevuld was werd toch het emailadres van de relatie gebruikt, dat is hersteld Bestellijsten
In de e-factuur/ e-aanmaning/e-bestel email werd de tekstindeling niet juist overgezet maar stond achter elkaar dat is opgelostDocumentbeheer
Na het aanpassen van een geselecteerde bestellijst ging de cursor naar de laatste regel in de lijsten.Bestellijsten
Outlook werd bij het versturen niet altijd geopend dit probleem is verholpenFacturering
Tot versie 4.20.2.2 was het mogelijk om termijnen op een financieel gereed project te maken, dat was geblokkeerd in versie 4.2 omdat dit fouten in het OHW kan veroorzaken. Deze optie is nu weer beschikbaar vanaf versie 5.0 als de klant geen OHW financieel gebruikt, dan wordt alle omzet en kosten namelijk direct in de winst en verlies geboekt.Termijnen per project
In de omschrijving bouwdeel konden geen leestekens gebruikt worden, dat is hersteld. Bij het kopieren van het bouwdeel en de optie maak artikelen per bouwdeel uniek, worden leestekens vervangen door een liggend streepjeBeheer calculatie
De adresregel is in projectbeheer uitgebreid naar 60 karaktersProjectadministratie
De lay-out van Beheer kenmerken fstm1600, Beheer burgelijke staat fstm1200, Beheer Fabriekscodes fprl070 en Beheer dagboeken ffin010 zijn omgezet naar de nieuwe gridset.Algemeen
Bij vrachten die in gebruik zijn wordt duidelijke aangegeven welke gebruiker deze vracht in gebruik heeft. Dit is onderin het scherm nu zichtbaar.Prefab - Vrachten
In documentbeheer op verschillende forms de kolommen aangepast en breedtes juist ingesteldDocumentbeheer
Als in de calculatie de logikal tekening werd ingelezen stond het type op tekening ipv budgetInlezen Logikal
De functie controleer uren toonde geen gegevens als alles netjes was ingevuld de gebruiker denkt dan dat er is mis, nu komt er een melding alle uren gevuldBeheer Uren
Het uitdraaien van het mandagen register toonde soms verschillende resultaten dit is aangeast door de Temp tabel op te schonenBeheer Uren
Wizigen boeking vanwege standaard rekening behorend bij crediteur. Standaard rekening is projectrekening. Geen bestellijst gekoppeld, alleen project en deel. Indien veld niet gelezen is door Profity Connect en dus leeg is komt wel de vraag om rekeningregels te vullen.Dit gaat ging zonder foutmelding.Beheer gescande facturen
Inlogscherm werd soms verkleind na een aantal keer opstartenAlgemeen
Het verwijderen van een magazijn veroorzaakte een errorVoorraad
Bedrag inlezen gescande opdr.bev. Bij gelijke referentie overschrijven van het voorgaande bedag. Dus als referentie oud = referentie nieuw dan bedrag overschrijven oftewel bij gelijkblijvende referentie ( opdrachtbevestiging) het oude bedrag overschrijven.Beheer gescande orderbevestigingen
In document beheer, icoon leesvenster email gaat steeds weer uit, kan die continue aan werkt.Documentbeheer
Als er sprake is van een handtekening dan komt de tekst VOOR de handtekening te staan. Evt. plaatjes als header etc komen hierna. De opmaak van de tekst in fdoc040a (Beheer rapporten) is gewijzigd. Deze is nu in rtf tekst zodat opmaak mogelijk is. Ook kunnen hier plaatjes ingezet worden. Hierdoor is het mogelijk om bij het afdrukken van bv facturen al een compleet opgemaakte tekst klaar te zetten incl. logo etc. De handtekening van de mail wordt NIET gebruikt als deze tekst gevuld is. Let dus op dat de handtekening altijd hier in staat. Het hoeft natuurlijk niet, de gebruiker kan dan zelf alsnog de handtekening toevoegen. De variabele <> is in de tekst te gebruiken en wordt vervangen door de naam uit de bedrijfstabel fccs001. De variabelen <> en <> zijn in de tekst te gebruiken en worden vervangen door de naam en emailadres uit de gebruikerstabel fccs003. Op verzoek kunnen later nog andere variabelen worden toegevoegd. Wanneer geen tekst bij het rapport is ingegeven wordt altijd de handtekening standaard bij een mail ingevuld. n de fdoc040 is een extra veld outlookhandtekening opgenomen. Default true. Als er tekst in de fdoc040 staat kan de handtekening in de tekst zelf worden opgenomen, of de handtekening van de gebruiker kan aan de tekst worden toegevoegd bij het maken van een mail.Documentbeheer
Op diverse plekken werden onterrecht items gelocked hier zijn enkele verbeteringen in gemaakt Algemeen
Graag een extra tabel in het word offerte meenemen: <> (variant op de reeds bestaande <>)Beheer calculatie
Het wijzigen van een bestellijstregel is nu afgeschermd als het een prijsafspraak bevat.Bestellijsten
Het verwijderen van een gekoppelde calculatie aan een project wordt nu beveiligd door een melding. Daarna kan dit nog steeds verwijderd worden en gaan alle gegevens dus VC en WBG verloren.Calculatie

BugfixesModule
In de te kiezen kolommen in projectbeheer stonden lege kolommen, deze lege kolommen zijn weggehaaldProjectadministratie
Schermopbouw van de kolommen in het form fohw100 a werden niet juist getoond, dat is hersteldOnderhanden Werk
In de boekingsregel van de ingescande facturen kwam er bst achter de regel te staan als er geen bestellijst was. Dit is hersteldFinancieel
Bij het inlezen van een tweede of revisie op bestaande tekening werd in sommige gevallen de gewijzigde waarde niet bijgewerkt. Dit is verholpen.Prefab - Inlezen tekening (CAD-XPD)
Het gewijzigde stambestand werd niet ingelezen bij opstarten, dit is verholpen.Prefab - Artikelstambestand
In sommige gevallen kwam er een foutmelding in de sortering en/of filtering van dit scherm naar voren, dit is verholpen.Prefab - Projectenlijst
Bij het wijzigen van de Malnaam werd dit niet goed doorgevoerd. Na mutatie wordt de juiste waarde opgeslagen.Prefab - Projectkaart
Na het indelen van elementen op vracht in de malagenda werd het vrachtgewicht niet bijgewerkt. Dit is verholpen.Prefab - Malagenda
Vanuit de magazijn wizard kon de optie maak nieuw magazijn niet gebruikt worden, dat is hersteldVoorraad
Via Relatie> werknemer kon geen rooster gekoppeld worden, dat is hersteldRelaties
Als het PDF scherm los stond van het beheerscherm kwam er een foutmelding>AV dat is hersteldVerwerken gescande facturen
Op het moment dat bij het verwerken van een orderbevestiging het vakje bevestigde leverdatum leeg wass werd er per abuis bij de bestelbon een datum 31-12-1899 ingevuldBeheer gescande orderbevestigingen
Als op een bestelbon meer werd binnengeboekt dan besteld dan bleef de status op JA staan.Bestellijsten
De soort afschrijving kan worden gewijzigd in de activumgroep, bijvoorbeeld van Volledig Afschrijven naar Niet afschrijven. Wanneer je dit vervolgens weer terug wil wijzigen, kon het aantal periodes afschrijving niet meer worden ingegeven. Na klikken op OK kreeg je dan de melding dat je het aantal periodes dient in te geven, wat echter niet kan, het veld is grijs. opgelostActiva

Nieuwe functionaliteitenModule
Het is mogelijk om de taak productie gereed in het takenschema automatisch te laten vullen zodra het laatste element is geproduceerd. Hiervoor kan een separate taak worden ingericht.Prefab
Het is mogelijk per mal/baan/merk diverse werkzaamheden te plannen. Dit is bedoeld voor aanvullende op- of ombouw. Deze is additioneel aan te passen en te verschuiven bij het mal bij aanpassingen in de planningPrefab - Stortoverzicht
In beheer bestellijsten kan op een aanvullend kenmerk, via collectief muteren de status van het kenmerk aangepast worden. Bestellijsten
Wanneer er een BTW code met aangiftecode 3B word gebruikt op een factuur (Verkoop EU), dan worden de wettelijke factuurregels automatisch toegevoegd.FactureringProfity ERP versie 4.20.4.8

Releasedatum: 29-04-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.8 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Door een fout in het maken van bestellijsten op het VRD project konden niet alle regels binnengeboekt worden omdat er meerdee VRD lijsten gekoppeld waren.VoorraadProfity ERP versie 4.20.4.7

Releasedatum: 28-04-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.7 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Het koppelen van de Tekening en Fase was niet meer mogelijk.BestellijstenProfity ERP versie 4.20.4.6

Releasedatum: 16-04-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.6 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Bij het plannen van vrachten op een feestdag voor de datum bevestigd werd de gekozen dag niet vastgehouden. Dit is opgelost.PrefabProfity ERP versie 4.20.4.5

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.5 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Update datetime op alle velden toegepast in de vrachtenPrefab - Vrachten

BugfixesModule
PXML Exporter bevatte in sommige gevallen een fout door afronding op positie van artikelen. Dit is verholpen.Prefab - Stortoverzicht
Na het kopieren van een bestellijst voor de voorraad kon de ontvangst niet verwerkt worden door een fout in de kopie waren er meerdere voorraadlijsten gemaaktBestellijsten
Als er voor samengestelde profielen in de WVB bestellijsten werden gemaakt werd er een fout gegenereerd. Duplicate key PktotaalAantal / bst018Werkvoorbereiding
De automatische afronding was niet correct als een correctiepost geselecteerd werdCalculatie
Als een actie op een andere naam word gezet (ACTIE VOOR) bleef de lock hangen op de naam van diegene die hem doorverwijst.Actiebeheer
Als een factuur werd ingelezen met de PDF voorbeeld in een tweede beeldscherm kwam er een AV.Verwerken gescande facturen
Bij het openen van het scherm calculatie korting veroorzaakte dit een AV.CalculatieProfity ERP versie 4.20.4.4

Releasedatum: 10-04-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.4 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Na het verlaten van het scherm opslagcodes gaf Profity een error ( access violation ) dit is opgelost.Calculatie
Er zat een fout in het automatisch afronden van een bouwdeel die als correctiepost ingevoerd was.Calculatie
Tijdens het genereren van de bestellijsten met samengestelde profielen kwam er een foutmelding [PKTopresultaatAantal duplicate Key] en ging het programma niet verder.Werkvoorbereiding
Als een actie werd doorgezet naar een andere gebruiker dan bleef de actie gelocked op de originele gebruiker.Actiebeheer

Functionele verbeteringenModule
Acces violation bij het inlezen van gescande facturen als de PDF viewer losgekoppeld wasVerwerken gescande facturenProfity ERP versie 4.20.4.3

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.3 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Bij wijzigen van de tafelrichting worden elementen in de juist legrichting gelegd.Prefab - Stortoverzicht
Bij alle mutaties in de vrachten worden de wijzigigen in de gewijzigdkolom datum-tijd weggeschreven.Prefab - Vrachten
Diverse verbeteringen in de zaaglijst en kleine sparingenPrefab - Stortoverzicht

BugfixesModule
Bij het inlezen van de planning worden de uren niet juist overgenomen als het aantal van het bouwdeel groter dan 1 was. Dit is in deze update hersteldPlanning
Bij het genereren van de bestelling was er een probleem met het verwijderen van een aantal tijdelijke records in de Tabel bst018, Dat is hersteldWerkvoorbereiding
In de nacalculatie is een fout opgelost waardoor een afwijkend artikel geen prijs kreeg. Nacalculatie
Het inlezen van o.a een Logikal materiaalpositie veroorzaakte extra artikelregels onder het merk. Dit is hersteld door onjuiste geplaatste artikelen in de MDB niet meer mee te lezen.Werkvoorbereiding
Foutmelding in starten usercontroll bij opstarten van Profity Prefab verholpen.PrefabProfity ERP versie 4.20.4.2

Releasedatum: 30-03-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.2 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Datum Bevestigd is aangepast - deze bevat de stortdatum + dagen tussen productie en levering. Signalering van Datum Werkelijk stuurt hier opPrefab - Vrachten

BugfixesModule
Het veld transport vrijgave in het vrachtoverzicht active stort is nu mutabel.Prefab - StortoverzichtProfity ERP versie 4.20.4.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.4.0 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Voorbereiding voor de verbeterde inleesroutine van de prijslijst XML file. De optie is in het menu geplaatstInlezen Logikal
Stortoverzicht, per tafel is een volgnummer uit te delen waarin de tafels gestort worden, dit volgnummer bepaald de volgorde van storten en wordt gebruikt bij sortingen in het batchprintmenu.Prefab
Project vrachten - per vracht worden nu laadhoogte, lengte en breedte weergegeven.Prefab

Functionele verbeteringenModule
Printmenu - Bij grote hoeveelheid knoppen vielen deze buiten het scherm, dit is verholpenPrefab
Administrator - vanaf nu is het mogelijk van deze functie montageteams zelf te beheren en aan te makenPrefab
Memo informatie is per bouwdeel en project in project planning en project vrachten zichtbaarPrefab
Stortoverzicht - per tafel wordt vastgehouden en is instelbaar wat de legrichting is.Prefab
Stortoverzicht, er is aan te geven in de vrachtenlijst dat de vracht gereed is via Transport vrijgave vinkjePrefab
Diverse verbeteringen in stortoverzicht en indelen elementen doorgevoerd.Prefab
Grafische print bokindeling - elementen met overstek worden getoond, rotatie van gegevens maakt dat dit ook als staande print bruikbaar is.Prefab
Stapelindeling- vrachtenlijst, het is mogelijk de datum gepland hier ook te muteren, tevens zijn de kolommen per gebruiker instelbaar gemaakt.Prefab
Statuswijziging element - protect knop uitgefaseerd. statussen zijn direct te selecteren.Prefab
Vrachten - na productie vrijgave is het vrachtnummer niet meer muteerbaar.Prefab
Opvragen artikelen per unit/priceclass/type ( beheer koppelingen) is nu een nieuw grid met alle filter en sorteermogelijkheden Inlezen Logikal
In sommige gevallen was er een probleem met de weergave in grid openstaande posten als de PDF viewer actief was dat is opgelostFinancieel
De omschrijving van de geselecteerde boekingregel in de form fin113 (beheer gescande facturen ) was onjuist dat is aangepast.Facturering
Snelheid ffin111/ffin112/ffin113 : query timeout iets verlengd waardoor er minder kans op een time out isBeheer gescande facturen
Als een bestellijst afgedrukt wordt met de optie prijs aanvraag aan dan wordt de optie bestellijst uitgezet. Dit moest eerst handmatigBestellijsten
Bij het voorraadjournaal wordt nu voor de verwerking de optie getoond om afwijkingen ( nul prijzen ) te printen via Excel. Voorraad
Het form bst100 Muteren Bestellijsten was niet juist vergrendeld waardoor het veld Prijsafspraak onzichtbaar werd. Dat is opgelostBestellijsten
De afmeting van de icoontjes zijn kleiner gemaakt zodat er meer regels getoond kunnen wordenDocumentbeheer
Bij het afmelden van een offerte naar opdracht zijn de vragen omgezet naar opties die aangevinkt kunnen worden waardoor het afmelden duidelijker is gewordenOfferte beheer
In het scherm vooraadopname kan nu via de extra optie in het muismenu gekozen worden voor verwijder artikel. Bij het verwerken komt dan de vraag wat de gebruiker wil.Voorraad
Wanneer een inkoopfactuur is ingelezen en je deze wil verwerken zal Profity controleren of er een hoofdgroep aan de bestellijst hangt, is dit niet het geval zal Profity kijken of er een projectrekening aan de leverancier is gekoppeld. Indien dit ook niet het geval is, zal de standaardrekening gekoppeld worden.Beheer gescande facturen
Ctrl + V werkt nu wel in het IBAN veld.Beheer relaties
Documentbeheer, toevoegen van meerdere bijlages aan documentbeheer in 1 keer met de Ctrl toets. Er kunnen nu meerdere documenten geselecteerd worden in de verkenner via de Ctrl toets en dan in een keer in documentbeheer gezet worden.Documentbeheer
Bij het verwijderen van een boeking op de bestellijst wordt nu wel de datum en koppeling factuur weer gereset.Bestellijsten
Bij het opslaan van een relatie kon de melding komen relatie onbekend, dit is aangepast in het programma en komt niet meer voor. Beheer relaties
Kostenplaatsen en Tarieven van werknemer via Tarieven werknemer in Relatie dashboard is aangepast naar nieuwe gridset.Basisgegevens

BugfixesModule
Printmenu - beeldschaling ondersteuning toegevoegd en positie van het menu verbeterd.Prefab
Bij schakelen naar laadoverzicht vanuit project vrachten wordt alleen datum van geselecteerd vracht getoond. Hiermee opend dit scherm zich sneller.Prefab
Berekende datum op basis van levering is gekoppeld aan de werkelijke transportdatumPrefab
Handmatig verplaatsen van elementen in de malagenda ging fout, dit is verholpen.Prefab
Stortoverzicht - Bij aangepast kopschot en optimalisatie uit werd dit alsnog overrulled, dit is verholpenPrefab
Er ontstond een fout bij het invoeren van een nieuwe kostendrager het programma is aangepast zodat de melding niet meer komt.Kostenplaats
Algemene problemen met leestekens in documentbeheer waardoor de bijlagen niet gekoppeld wordt zijn opgelostDocumentbeheer
Uitdraaien project overzicht fncl051 gaf een foutmelding dat is opgelostProjectadministratie
Het afdrukken van meerdere facturen en verzenden via outlook was niet correct afgehandeld in het programma waardoor sommige mailtjes niet werden verzonden.FactureringProfity ERP versie 4.20.3.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.3.0 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Het kopieren van een telefoonnummer, wat op het hoofdgrid relaties zit ingebouwd, is nu ook toegevoegd op het subgrid met de contactpersonen.Relaties
De omschrijving van de factuur kan nu aangepast worden in het schem Iinfo crediteuren, ook als er een betaling gedaan is. Via rechtermuisknop is er nu de optie "Wijzing Omschrijving"FactureringProfity ERP versie 4.20.2.3

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.2.3 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Bij het toevoegen van de een documeten via ctrl c + ctrl V werd de laatste letter van de extentie verwijderd dat is opgelostDocumentbeheerProfity ERP versie 4.20.2.2

Releasedatum: 11-03-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.2.2 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Aanpassing bij de vrachtbriefregels zodat het geselecteerde project ook gekozen wordt bij de regelsVrachtbrieven
In artikelwizard kan weer op een deel van het artikel gezocht worden. Dit kan zonder en met een procentteken ingevoerd worden.Artikelbeheer
Als een bestandsnaam in doc.beheer gesleept werd en er stond een komma in, dan kon deze niet verzonden worden. Dat is nu opgelost. De komma wordt verwijderd.Documentbeheer

BugfixesModule
Bij aanmaken offerte / calc project werd het actiescherm niet goed aangeroepen, dat is opgelost.Actiebeheer
Factureren op intern project is weer mogelijk, dit was tijdelijk uitgeschakeldFactureringProfity ERP versie 4.20.2.0

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.20.2.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Het opvragen van de releasenotes kan nu vanuit ieder programma in Profity. Dit kan via Menu > Info > Profity ERP Info > Klik op de hyperlink van het versienummer. Als de optie niet in je menu aanstaat overleg hiervoor met dan met je Profity beheerder.SfE
Wanneer er bij een bestellijst een contactpersoon gevuld is, en deze contactpersoon heeft een e-mailadres, dan wordt het e-mailadres meegenomen naar de email. Bestellijsten
Bij het automatisch inlezen van MDB file was er aan fout in de aanroep gekomen waardoor het inlezen niet meer werkte. Dat is opgelost.Werkvoorbereiding
Zodra er een regel verwijderd werd bij beheer minimum voorraad ging de cursor niet naar de volgende regel, dat is nu opgelost.Voorraad
Bij het kiezen van de calculator was de getoonde lijst niet op alfabetische volgorde dat is nu aangepastCalculatie
In de kop van de termijnen worden nu alle relevante bedragen getoond, dus niet meer een gedeelte onder en boven, dat was soms verwarrend.Beheer Termijnen
Het bedrag Scan werd niet opgeslagen als de bevestigde leverdatum datum voor de laatste opgeslagen datum lag, daar wordt nu de vraag gesteld of dit overschreven moet worden.Beheer gescande orderbevestigingen

BugfixesModule
Bij het wijzigen van de ingestelde kenmerken in de BST module wordt in tabel fstm1601 het veld UpdateTimeStamp en UpdateUser weer bijgewerkt.Documentbeheer
Als de proef-saldi balans per februari geprint werd was het beginsaldo onjuist, dat is hersteld.Financieel
Aanpassing/verbetering bij aanmaken van boekingsregels OHW.Financieel
Verbetering in het grootboek, er kon een boeking dubbel geteld worden in Periode 1 en 2. Dat is opgelostFinancieel
In de het scherm werd een onjuiste datum getoond bij de periode selectie, dat is opgelostFinancieel
BTW rapport werd niet juist gevuld als de tijdelijke tabel niet opgeschoond werd. Tabel en rapport is nu aangepast zodat dit niet meer voorkomtFinancieel
In bepaalde combinaties van het blokkeren van menupunten werd dit niet opgeslagenAlgemeen
Switchen tussen bedrijf bij excact 2 bedrijven ging fout, dat is opgelost.Algemeen
De standaard handtekening stond niet meer in de mail als je vanuit documentenbeheer mailt dat is opgelost.Documentbeheer
Doordat er een komma in de omschrijving stond werd de bijlage niet meegenomen, is nu opgelost.Bestellijsten
Prijs bouwdeel wordt niet overgenomen bij nacalculatie, als bij het inlezen een bepaalde optie gekozen was bij de produktie-codes -Uren gespecificeerd in detail- kon dit fout gaan.Nacalculatie
Status van de ontvangst bij het aanmaken van een nieuwe bestellijst was leeg, dat is weer aangepast is nu weer NEE.Bestellijsten
Bij het inboeken in het bankboek kon op de ingevoerde regel de BTW code niet gekozen worden, dat is aangepast.Financieel
Het optellen van de bedragen van meerdere opdrachtbevestigingen is nu verbeterd.Beheer gescande orderbevestigingen
Herrekenfunctie aangepast in de bestellijs, als de voorraad lijst gewijzigd wordt kon het voorkomen dat de bestelprijs niet aangepast was.VUB
De accorderings status werd bij meerdere regels verwerken niet juist geupdate als er direct op JA gedrukt voor de volgende accordering, Daar is nu een aanpassing in gemaakt.Facturering
Bij het afdrukken van meerdere verkoopfacturen was de afhandeling met Outlook niet juist. Dat us nu opgelost. Facturen komen nu weer netjes achter elkaar in Outlook.Facturering
Element op hold zetten - Zodra een element op hold gezet wordt, wordt dit ook bij betreffende vracht doorgevoerd dat dit direct zichtbaar is bij transportPrefab
PXML Export - in sommige gevallen werd in het geheugen data behouden waardoor de PXML onjuist werd geexporteerd. Dit is verholpen.Prefab
PXML Export - export wapening op diverse plaatsen verbeterd.Prefab

Nieuwe functionaliteitenModule
In het grid van de bestellijsten kan op het veld email-adres en telefoonnummer geklikt worden en via Ctrl-V ( plakken) ergens anders in het programma gebruikt worden.Bestellijsten
Bij het genereren van de bestellijst in VUB wordt nu direct een voorraadregel gemaakt met aantal = nul. Hiermee wordt de gemaakte reservering eerder zichtbaar.VUBProfity ERP versie 4.19.8.8

Releasedatum: 28-02-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.8.8 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Projectplanning Export takenschema, weekenden uit export gehaald.PrefabProfity ERP versie 4.19.8.7

Releasedatum: 27-02-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.8.7 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Authorisatie mutatie oplegger en stapelindelingPrefab
Verbetering in vastleggen van het laatste boekstuknummer financieel, wordt nu per jaar uniekFinancieel

Functionele verbeteringenModule
Verbeteringen ten behoeve van batchprintfunctionaliteit doorgevoerdPrefabProfity ERP versie 4.19.8.6

Releasedatum: 25-02-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.8.6 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Datum werkelijk werd niet goed doorgegeven bij rapporten laadoverzicht, dit is opgelost.Prefab
Autorisatie Productie Vrijgave - opleggertype en stapelindeling aangepast.Prefab
Projectkaart - openen van de projectkaart versnelling doorgevoerd.PrefabProfity ERP versie 4.19.8.1

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.8.1 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Nieuw programma fdoc020. Hierin kunnen de groepen gemaakt worden en ook toegekend aan het soort actie. (vanuit welk programma). Vanuit ofr010, pro110, rel110, fin500 worden de acties aangeroepen. De wizard is ook vernieuwd (nieuwe grid). Alleen die groepen worden getoond die zijn aangevinkt in het beheer van de groepen inclusief een extra groep waarin alle acties staan.Actiebeheer
Nieuwe module als aanvulling op actiebeheer, om acties in een agenda weergave te zien. Actiebeheer
Permanence boekingen zijn als nieuwe module toegevoegd aan de financiele administratieFinancieel

BugfixesModule
In versie 8.0 werd de alfacode niet meer getoond in de projectenwizard. Deze is nu weer zichtbaarProjectadministratie
Bij het inlezen van materiaalbonnen in de nacalculatie, worden de artikelen weer goed meegelezen. (dit werkte niet meer in versie 8.0)Nacalculatie
In versie 8.0 was de weergave van afwijkende artikelen in de bestellisjten niet goed. Dit is nu opgelostBestellijsten
De dubbele telling in de eerste periode op het kolommenbalans rapport is opgelostFinancieelProfity ERP versie 4.19.8.0

Releasedatum: 04-02-2020

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.8.0 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Bij de instellingen (onder tabblad calculatie), kan er gekozen worden dat Tekla tekeningen altijd met fabricage code 1 worden ingelezenInlezen Tekla
Diverse kleine verbeteringen in het beheren en blokkeren van menupuntenAlgemeen
Er word netjes een melding gegeven als de alfa code in relatiebeheer dubbel is. Met name omdat een alfa dubbel kan voorkomen als je met langere relatienummers dan 8 tekens werkt. Alfa code word namelijk standaard overgenomen van het relatienummer, en een alfacode mag maar 8 tekens bevattenRelaties
Na het verwijderen van een projectregel, kan er nu op een nieuwe regel een project worden ingevoerd.Beheer Uren
Sortering in de termijnen met deeltermijn, is nu op termijnnummer gezet, en niet meer op debiteurnummerBeheer Termijnen
Bij het afdrukken van een bestellijst, wanneer er gekozen word voor bestelbon en een productie bon, word nu eerst de bestelbon geprint (en definitief gemaakt), en daarna pas de productiebonBestellijsten
Nieuwe opties voor bestellijsten en prijsafspraakbestellingen. oa vragen om direct afmelden prijsafspraak bestelling, automatisch afmelden van prijsafspraken zonder vraag, en reserveringsdatum en leverdatum gelijk houdenBestellijsten
Verbetering in de aanklikbaarheid van het afleveradres. (duidelijkere scheiding tussen de types afleveradressen)Bestellijsten
Berekening van prijzen verbeterd wanneer er artikelen handmatig worden toegekend aan een andere lijst via toekennen lijstnummersBestellijsten
De ingevoerde calculator bij aanvragen en offertes word als standaard calculator overgenomen naar de calculatieOfferte beheer
In het scherm inlezen en verwerken gescande facturen, en in de schermen beheer en accordering gescande facturen, is er de kolom opmerking bijgekomen, die aangeeft of er een opmerking aanwezig is op de gescande factuurFinancieel
Artikelen worden niet meer met hoofdletters geimporteerd bij importeren prijslijsten. Artikelbeheer
Bestelbon zonder regels kan worden afgemeld, en ontvangsten word op compleet gezetBestellijsten
Gearchiveerde factuuradressen kunnen nu weer getoond wordenRelaties
Gekozen afleveradrestype word opgeslagenBestellijsten
Wanneer een magazijn of locatie voorkomt in de voorraad- of ontvangstlijsten, dan kan het magazijn niet meer verwijderd wordenVoorraad
Synchronisatie relaties over verschillende administraties. Bij het aanmaken van een nieuwe crediteur word de betalingsconditie overgenomen. Bij het wijzigen van een crediteur word de betalingsconditie niet gesynchroniseerd naar de overige administraties.Relaties
Crediteuren met langere nummers dan 8 tekens, zijn nu te gebruiken in de betalingen en bankboek.Financieel
Tijd voor tijd is nu een selecteerbare kolom in het werknemers grid.Relaties
Totaal van het bestelde aantal en bedrag word bovenin het scherm getoond, en het actieve project word onderin het scherm getoondBestellijsten
Wanneer een relatie geen debiteur is, en een offerte word doorgezet naar projecten, dan word er eerst gevraagd om van de relatie een debiteur te maken.Offerte beheer
Diverse aanpassingen aan het scherm waarmee je een offerte afmeld (opdracht of geen opdracht)Offerte beheer
Een werknemer kan niet uit dienst gezet worden, als deze nog openstaande accorderingen op zijn of haar naam heeft staan.Factuuraccordering
Wanneer een termijndatum in het verleden word gezet, word deze op de vrijdag van de desbetreffende week gezetBeheer Termijnen
De bedragen bij de verplichtingen zijn nu gebaseerd op bevestigde orderbedragen als deze aanwezig zijn. Anders word er gebruik gemaakt het normale orderbedragInfo Onderhanden werk
Wanneer je als factuurverwerker zelf ook de factuur moet accorderen, krijg je na het verwerken de vraag of je deze ook wil afmeldenFactuuraccordering
Het invoeren van mee te leveren materialen is verbeterd. Materiaal is gesorteerd op artikelcode, en er is snel naar een artikel te springen door de eerste letter in te tikkenPrefab MTLM
Automatische koppeling bouwdeel bij inlezen PDF tekeningen verbeterdPrefab
Takenschema - opmaak weeknummer aangepastPrefab
Koppeling tussen vergrendeling op vracht en stort uitgeschakeld.Prefab
Uitgebreide controleroutine op inlezen IFC/CAD/Excel tekeningPrefab
Snelheid startschem, project vrachten, capaciteitsplanning verbeterdPrefab
Projectenlijst - Weergave projectplanningsstatus verbeterdPrefab

Nieuwe functionaliteitenModule
Het automatisch genereren van acties na het aanmaken van bijvoorbeeld een offerte of een project, hoeft nu niet meer per actie bevestigd te worden. De acties worden direct aangemaakt, en na het aanmaken van de acties word het actiebeheer scherm geopend. Bij de basisgegevens van de actie is het nog wel aan te geven dat een bepaalde actie toch geopend moet worden bij het automatisch genereren van de acties.Actiebeheer
De oude versie van Profity Support is nu compleet komen te vervallen, en vervangen door de nieuwe Profity Support. Deze is terug te vinden onder Relaties, beheer calls. Indien u het menupunt (nog) niet heeft, kunt u contact opnemen met onze servicedesk om dit te laten activerenSupport
In diverse bedragvelden een rekenmachine toegevoegd om een bedrag te kunnen berekenen. Wanneer u op een bedrag veld staat, kunt u op de F9 toets drukken, en dan verschint er een calculator. Wanneer u na de berekening op enter drukt, word het bedrag overgenomen in het bedrag veld.Financieel
Bestellijst kop scherm aangepast. Alle informatie is nu op één scherm beschikbaar. Tabbladen voor opmerkingen en prijsafspraken zijn nu beschikbaar op het eerste scherm. Bestellijsten
Kolommen opmerking aanwezig en prijsafspraken aanwezig toegevoegd aan het bestellijsten grid.Bestellijsten
Beheerscherm voor hoofdgroepen en tarieven per werknemer vernieuwdBeheer tarieven werknemers
Het beheer scherm voor magazijnen en locaties is vernieuwdVoorraad
Voor tekstbestellingen (prijsafspraken) de volgende opties toegevoegd aan de instellingen. 1. Melding geven of de bestellijst gelijk moet worden afgemeld, bij afdrukken/definitief maken. 2. Direct afmelden van de bestellijst bij afdrukken/definitief maken. 3. Geen van beide opties, en de methodiek van een normale bestellijst blijven gebruikenBestellijsten
Via het collectief muteren scherm in de bestellijsten, is het nu ook mogelijk om de bevestigde leverdatum te muterenBestellijsten
Via de instellingen kun je aangeven dat de glas en spouwdikte meegenomen kan worden in de omschrijving van een glasartikel.Inlezen Logikal
Laadoverzicht - Werkelijke vrachtdatum vervangt de geplande datum ins alle vrachtgerelateerd schermenPrefab

BugfixesModule
Kopieren materiaalregels, icm met bedrag invoer op regels, maakte het artikel afwijkend.Dit is nu opgelostCalculatie
Bij de factuur accordering van facturen met meerdere projecten, word de projectnaam nu goed getoond als de betreffende regel geselecteerd is.Factuuraccordering
Foutmelding verholpen, dat als er in bestellijsten een lijst stond geselecteerd, en vervolgens vanuit projectbeheer een andere bestellijst word aangeroepen.Bestellijsten
De selectie van de records verbeterd, wanneer er meerdere mensen tegelijkertijd aan het accorderen zijnBeheer gescande orderbevestigingen
Foutmelding verholpen wanneer het subgrid van uren word aangeroepen vanuit verschillende schermenInfo Onderhanden werk
Na kopieren van een vrachtbrief, verspringt de selectie niet meerVrachtbrieven
Foutmelding na het direct annuleren van een ontvangst verholpenBestellijsten
Bij het bladeren door de termijnen (met vorige en volgende termijn), word de bijbehorende debiteur juist getoondBeheer Termijnen
In enekele gevallen werd er niet gevraagd om de stand werkbegroting bij te werken vanuit de calculatieWerkbegroting
Wanneer een werknemer niet heeft gesnipperd, dan bleef het rapport blancoBeheer Uren
Wanneer je geen rechten hebt voor beheer werknemers, kun je ook niet meer bij de gegevens via invoeren urenBeheer Uren
Wanneer er bij de productiecode een productiecode direct is gevuld (voor het omzetten van een indirecte naar een directe productiecode) en het geselecteerde project is een calculatieproject dan word het aanvraagcalculatie veld in de tabvolgorde meegenomen.Beheer Uren
Bugfix in het tonen van het e-factuur adres bij het maken van een factuurFacturering
Kleine aanpassing, die voorkomt dat er in uitzonderlijke gevallen de eerste ontvangstregel van een voorraad bestelling niet goed werk afgegeven als de lijst heel groot is.Bestellijsten
Foutmelding met betrekking tot scherm openstaande schermen verholpenAlgemeen
Selectie projecten via pijltjestoetsenPrefab
Filteren op bijzonder teken mogelijkPrefab
Naast Vorm en Wapeningentekeningen zijn overige tekeningen ook te selecteren in de PFD viewerPrefab
Bijwerken escalatielijst vond niet plaats van activeren menu, dit is verholpenPrefab
Projectplanning/Project vrachten - Memovelden met bijzondere tekens en lange hoeveelheid tekst weergave verbeterd.Prefab
Voorraad - zoeken elementen met vracht 0 geeft resultaat weerPrefab
Zoekfunctie elementen - sortering en zoekfunctie issues verholpenPrefab
Wanneer er na een zoekactie in bestellijsten (welke nog open staat), vanuit projectbeheer een andere bestellijst word geopend, word het filter verwijderd, en het juiste project geselecteerd, inplaats van een foutmeldingBestellijstenProfity ERP versie 4.19.7.4

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.7.4 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Versturen van email vanuit Documentbeheer sterk verbeterd. Het is nu mogelijk, om na het aanmaken van een email, verder te werken in ERP en Outlook, en dus ook extra documenten vanuit ERP of Outlook achteraf toe te voegen.Documentbeheer
Schermen zijn nu vast te zetten in ProfityERP. Wanneer je op het pin icoontje klikt, zal het scherm de volgende keer automatisch opstarten als ProfityERP opstart. Algemeen
De wizard artikelen is vernieuwd. Het is nu mogelijk om te zoeken, sorteren en filteren in de wizard.Artikelbeheer
De wizard projecten is vernieuwd. Het is nu mogelijk om te zoeken, sorteren en te filteren in de projectenwizardProjectbeheerProfity ERP versie 4.19.6.16

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.16 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Calculatie uren kunnen boeken op project 1-19Beheer UrenProfity ERP versie 4.19.6.15

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.15 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Snelheidsprobleem m.b.t. het planningscherm opgelost.Projectplanning
Bugfix in synchronisatiefunctie.Prefab
Status aanpassen nadat vrachten zijn geleverd en de mee te leveren materialen inzien weer beschikbaar.Prefab
Fouten n.a.v. dubbele elementen opgelost.Prefab
Bugfix m.b.t. het verwerken van orderbevestigingenBestellijsten
Bugfix m.b.t. een fout in de calculatie.CalculatieProfity ERP versie 4.19.6.14

Releasedatum: 07-11-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.14 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Wanneer een opmerking of een prijsafspraak word verwijderd in een bestellijst, dan word de witregel op de bestelbon ook verwijderd.Basisgegevens
Na het gereedmelden van een actie in het grid, word het grid daarna nu ook ververstDocumentbeheer

BugfixesModule
Emailclient start weer op de online omgevingBasisgegevens
Wanneer er geen onverwerkte facturen meer zijn, kan er nu alsnog een boeking via de factuurscan gewijzigd wordenFinancieel
Bugfix in de afhandeling van prijzen bij handmatige afwijkende artikelen in de bestellijstenProductie
Wanneer er door een besteleenheid (stuks) teveel word besteld, en het artikel is een voorraadartikel, dan werd er altijd een retourname richting voorraad gemaakt. Echter werd de lijst zelf niet meer gemaakt. Nu worden er weer retourlijsten gemaakt.ProductieProfity ERP versie 4.19.6.13

Releasedatum: 04-11-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.13 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Diverse verbeteringen voor het starten van de Prefab planning binnen ERPPrefab
Rapporteigenschappen (zoals documentomschrijvingen en titels van emails) moeten nu per administratie worden bepaald.Instellingen

BugfixesModule
Totaalbedrag van 0% BTW facturen worden wer getoond in het selectiegridFinancieel
Tariefgroep beheer uren invoer/mutatie word weer goed verwerktProjectadministratie

Nieuwe functionaliteitenModule
Vanuit het info OHW scherm, verwijst de documentbeheer knop direct naar het geselecteerde niveau (zoals een verkoop boeking, verplichting of inkoopboeking), om de specifieke documenten te bekijken. Het hoogste niveau verwijst nu naar het project ipv de groep onderhandenwerk.ProjectadministratieProfity ERP versie 4.19.6.12

Releasedatum: 07-10-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.12 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Algemene snelheidsverbetering bij het openen van schermenBasisgegevens
Periode totalen in Info grootboek worden nu ook vernieuwd na een F5Financieel
Optie blokkering gereedgemelde projecten in bestellijsten verbeterd.Productie
Weeklijst bokken> aanroep weeklijst bokken/printTransport

BugfixesModule
Beheer menu punten ffin112 (beheer gescande facturen) verbeterdFinancieel
Totaalbedrag in verwerkte sepa betalingen scherm consistent gemaakt met sepa bestandFinancieel

Nieuwe functionaliteitenModule
Kopieren van telefoonnummer(s) of emailadres rechtstreeks vanuit relatiebeheer gridRelatiesProfity ERP versie 4.19.6.11

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.11 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Kolom factuurdatum in de bestellijsten toont nu de laatste factuurdatumProductieProfity ERP versie 4.19.6.10

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.10 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Aanpassing in berekenen betalingskorting. Betalingskorting word altijd berekend vanaf de dag van aanmaken betaalbatchFinancieel

BugfixesModule
Onjuiste selectie in vrachtbrieven verholpenProductie
Verbetering in de procedure om facturen zonder project te kunnen verwerkenProjectadministratieProfity ERP versie 4.19.6.7

Releasedatum: 16-09-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.7 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Aanpassing in de teller bij inlezen gescande facturenFinancieel
Bepalen standaard tarieven van werknemers aan de hand van de generieke tarieven uit de productiecodes verbeterd. Er word nu altijd het laatste tarief gepaktVerkoop
Verwerking in de functie om afwijkende artikelen te vervangen verbeterdVerkoop

Functionele verbeteringenModule
Relaties, debiteuren en crediteuren die (ook) werknemer zijn, zijn alleen vanuit beheer werknemers te muteren (AVG)RelatiesProfity ERP versie 4.19.6.6

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.6 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Selectie boekjaar en periode activa overzichtFinancieel

BugfixesModule
Het niet altijd automatisch herrekenen van bestellisjten na het overzetten vanuit de werkvoorbereiding opgelost Productie
Melding dat conservering 0 niet voor komt bij bestellijsten verholpen.Productie
Foutmelding relatiebeheer bij wijzigen type relatie verholpenRelaties
Verbetering in het beheersscherm staffelsVerkoop
Access Violation bij aanmaken aanvraag, wanneer het nummer ook als calculatie bestond, verholpenVerkoop

Functionele verbeteringenModule
Extra controle op aanwezige accorderingsregels bij het uit dienst melden van werknemersRelatiesProfity ERP versie 4.19.6.5

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.5 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Nieuwe gridset op beheer kostenplaatsenBasisgegevens
Afboeken bestellijsten op inkoopfactuur vernieuwd schermFinancieel
Instelling gemaakt om te wisselen tussen oude en nieuwe MDB inlees procedure LogikalInstellingen
Optie om bij aanpassen leverdatum in de bestellijsten ook de reserveringslijst datum te wijzigen in de voorraadlijstProductie
Het omleiden van de route voor meerdere artikelen tegelijkertijd in een keer in de werkvoorbereidingProductie
Inkoop termijnbonnen procedure €Productie

BugfixesModule
Foutmelding in beheer rechten documentbeheerDocumentbeheer
Shift+F4 (beheer en blokkeren menu punten) in form ffin112 geactiveerdFinancieel
verbetering in procedure kortingen bij betaling op G-rekFinancieel
Wizard projecten vanuit invoeren boekingen aangepastFinancieel
Foutmelding bij opstarten activa module verholpenFinancieel
Aanpassing in procedure handmatige invoer voorraad artikelenProductie
nieuwe vrachtbrieven komen niet meer automatisch in de historieProductie
Diverse bugs in de nacalculatie procedure verholpenProjectadministratie
Kleine snelheidsverbetering bij het afdrukken van urenstaten werknemersProjectadministratie
Verbetering in de procedure voor handmatige facturen icm met diverse instellingenProjectadministratie
Wijziging label in contactpersonen actief > archiefRelaties
Probleem bij het toevoegen nieuwe relatie icm een telefoonnummer opgelostRelaties
Foutmelding aanmaken van de allereerste formule verholpenVerkoop
Enter-toets weer werkend gemaakt in de formule editor van de configuratorVerkoop
Handmatig indelen elementen diverse bugfixesStortoverzicht
Kopschotberekening geeft vreemde waarden Stortoverzicht

Functionele verbeteringenModule
Zichtbaarheid rekeningen in wizard rekeningFinancieel
Verbetering in de procedure om naar leverdatum(s) te gaan en deze te muteren vanuit de planning Productie
Bevestigde leverdatum ja/nee worden nu meegenomen bij het kopieren van bestellijstenProductie
Opslaan vrachtbon regels bij escapeProductie
Bij het kopieren van een bestellijst worden nu ook de route, fase en tekening meegenomenProductie
Inlezen van een Logikal MDB op Calculatie / OffertetekeningProductie
De veldlengte van de omschrijving bij de uren, vergroot naar oneindigProjectadministratie
Diverse verbeteringen en bugfixes in support systeem ProfityRelaties
Aanpassen koppelingsprocedure bestaande crediteuren en relatiesRelaties
Negatieve bedragen bij afronding bouwdeel tbv meer en minderwerk verbeterdVerkoopProfity ERP versie 4.19.6.4

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.6.4 ten opzichte van voorgaande release.

BugfixesModule
Projectnummer invoeren bij afdrukken projectindeling verbeterdProjectadministratieProfity ERP versie 4.19.5.5

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.5.5 ten opzichte van voorgaande release.

Functionele verbeteringenModule
Account wisselen in de emailclient verbeterdDocumentbeheer
Send on behalf toegevoegd aan de emailclientDocumentbeheer
Desinvestering activa verbeterdFinancieel
Bij het aanmaken van een nieuwe tekening in de werkvoorbereiding (via het inlezen van Logikal, of handmatig) word er altijd een fase 2 automatisch aangemaaktProductie
Diverse aanpassingen aan de vrachtbrieven moduleProductie
Verbetring in de wizard om een calculatie aan een project te koppelenProjectadministratie
Koppelen van naam calculator bij aanvraag offerte instelbaar gemaakt in de instellingenVerkoop
Synchronisatie elementenlijsten bij project zonder bouwdelenPrefab algemeen
Automatisch refresh van het ini bestand als de projectenlijst word aangeroepenPrefab algemeen
De filter product filtert nu de productgroep ,in plaats van het product. Stortoverzicht
Indelen elementen en kopschot op basis van dikteStortoverzicht
Snelheidsverbetering in te delen elementen in stortoverzicht Stortoverzicht
Automatische memodata > verschuiving planningenProjectplanning
Vrachtwagen is te wijzigen nadat de productie klaar is voor leveringLaadoverzicht
Laadoverzicht schakeling op afroepLaadoverzicht
Signalering leverdatum op geplande productieLaadoverzicht
Uitbreiden projectvrachten met gevraagde leverdatum, bevestigde leverdatum en werkelijke leverdatumLaadoverzicht
Diverse uitbreidingen en verbeteringen op het plannen van ochtend en middagrittenLaadoverzicht
Diverse aanpassingen in projectvrachten en laadoverzichtTransport
Stapelen staande elementen mogelijk gemaaktTransport

BugfixesModule
Formnaam beheer rapporten aangepastDocumentbeheer
Lengtes en mm niet consequent bst015 / vrd015LProductie
Het meelezen van conserveringscodes van rubbers, beslag, toebehoren etc uitgeschakeld bij het inlezen van een Logikal MDBProductie
foutmelding bij prijsafspraken verholpenProductie
Foutmelding fvrd015Productie
Bugfix in het scherm voor de projectkenmerkenProjectadministratie
Mogelijkheid geintroduceert om in de TVT/CAO procedure uren kleiner als 1 te kunnen gebruikenProjectadministratie
Fout in de geslachtsregistratie van een werknemer aangepastRelaties
De mogelijkheid om opslagcodes met een reeds bestaande ALFA code aan te maken niet meer toegestaanVerkoop
In specifieke gevallen crashte Profity Prefab. Dit is nu verholpen. Prefab algemeen
Rechten stortoverzicht uitgebreid met alleen lezen.Prefab Configuratie
Bepaalde type platen niet beschikbaar voor stortStortoverzicht
Indelen elementen kijkt naar stortstatus ipv baanStortoverzicht
Element niet te hernummeren na afkeurMalagenda
Stortindelingen diverse issuesStortoverzicht
Melding element in te delen i.v.m. voorspanningStortoverzicht
Verwerking handmatige invoer elementenProjectkaart
Totaaltelling capaciteitsplanningwerkvoorraadCapaciteitsplanning
Bugfix op invoer middels spatiebalk/toetsenbord Projectkaart
Aanpassing aan de naamgeving van elementgegevens vrachtTransport
Handmatig correcties en verplaatsingen van elementen op stapelTransport

Nieuwe functionaliteitenModule
Bij het inlezen van een tekening uit Logikal, kunnen onbekende artikelen in Profity automatisch worden aangemaakt aan de hand van het artikelbestand uit Logikal (xml bestand). Tevens een applicatie beschikbaar die de artikelen XML van logikal kan verkleinen, opschonenen en inlezen in Profty ERPProductie
Montageplanning als interactief grid (Fase 01)Montageplanning
Batchprint per stort of per baan diverse printsStortoverzicht
Unitech export snelheidsverbeteringStortoverzicht
Per element de status op Hold kunnen zetten vanuit diverse schermenStortoverzicht
UnitechExport meldingen worden nu gecombineerd weergegeven, en is losgekoppeld van de DXF exportUnitech ExportProfity ERP versie 4.19.4.2

Releasedatum:

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.4.2 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
Het laadoverzicht kan per dag op project worden gesorteerd. Hier is ook een default instelling voor beschikbaar.Prefab - Laadoverzicht

BugfixesModule
Bij het muteren van bijleveringen werd in sommige gevallen het vrachtgewicht gereset, dit is verholpen.Prefab - Laadoverzicht
Het roteren van een bouwdeel gaf een foutmelding. de rotatie wordt nu goed verwerkt.Prefab - Plattegrond
Na het gereedmelden van de vracht werden de laadafmetingen corropt. dit is opgelost.Prefab - Laadoverzicht
Bi het toevoegen documenten zoals werd de laatste letter van de extentie verwijderd, dat is opgelostDocumentbeheer

Functionele verbeteringenModule
Bij het toevoegen van de een documeten via ctrl c + ctrl V werd de laatste letter van de extentie verwijderd dat is opgelostDocumentbeheerProfity ERP versie 4.19.3.1

Releasedatum: 30-04-2019

In deze releasenotes vindt u een overzicht omtrent de aanpassingen in de software in Profity ERP versie 4.19.3.1 ten opzichte van voorgaande release.

Nieuwe functionaliteitenModule
In de planning kunnen de uren van een afdeling verplaatst worden naar een andere afdelingProductie
De prefab planningssoftware is visueel geintegreerd in Profity ERPProductie
Kenmerken functie beschikbaar gemaakt voor bestellijstenProductie
Per grid de historische data altijd tonen inschakelbaarBasisgegevens
Call scherm (profity support) vernieuwd (nieuw programma / scherm)Relaties
Tooling om grote Logikal artikelbestanden (XML) te verkleinen naar gebruikte leveranciers en systemenProductie

BugfixesModule
Magazijn en locatie voor VUB projecten worden weer automatisch aangemaaktProductie
Fase 02 word weer automatisch aangemaakt bij het inlezen van een tekeningProductie
Niet meer alle bestellijsten in beeld als er geen leverancier ingevuld wasProductie
Vastloper in de bestellijsten bij antwoord vraag = NEE na vraag artikelen zonder prijs of hoofdgroepProductie

Functionele verbeteringenModule
Blokkade op meerdere projecten binnen een Logikal tekening (MDB)Productie
Historie gridstatus overnemen vanuit projecten naar bestellijstenProductie
Procedure verbetering in het openen van regels bij nieuwe gridsets (oa bestellijsten, projecten en offertes)Productie
Ingegeven route van glas in Logikal, word nu altijd meegenomen naar de werkvoorbereidingProductie

TabelupdatesModule
fsfe400Calls klanten
fsfe403Commentaren
fstm1600Kenmerken
fstm1601Kenmerk antwoorden
OfficeVoor de office usercontrole